praca

Zasada ochrony pracy w świetle Konstytucji RP

Author: Antoni Dral
Institution: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Author: Beata Bury
Institution: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 233-251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.11
PDF: ppk/19/ppk1911.pdf

The principle of work protection under the  Constitution of the Republic of Poland

In this article the authors will make an attempt of analysis of the principle of work protection reflected in the Article 24 of the Constitution of the Republic of Poland with special consideration of the normative character of the provision which statutes it. Indicated provision of the Constitution, in Chapter I entitled „The Republic (Rzeczpospolita)”, is included to basic principles of the State’s social-economical system. The work – subject of protection – will be shown as a specific public good (value) and one of the main basis of economy functioning and its development, and also as a source of human dignity and the most typical basis for livelihood for the majority of citizens. The authors will also draw attention to relationship of the principle of work protection to such constitutional principles as the principle of ownership and the principle of freedom of management. Also important is the issue of State obligation range of work protection from the point of view of its legal title to executing and its purpose. The principle of work protection should be considered in the context of more general state principles, in particular, order of executing by the State the principle of social justice, and – in consequence – providing additional protection for employees, in order to leveling the adverse effects of economic advantage of employers. Beyond the scope of consideration remains the issue of relationship between law or freedom and obligation in the context of the work protection, because its analysis would exceed this compilation. Certainly this subject deserves for separate discussion.

„Znaczenie” adaptacji zawodowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Author: Zbigniew Chodkowski
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 108-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.07
PDF: kie/123/kie12307.pdf

Human adaptation to the environment plays an important role in their careers and substantially affects its professional development. Adaptation consists of many factors that imply positive or negative conditions of a person’s professional work.
The article is a theoretical outline of various possibilities for adapting people in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology.
The article is a theoretical outline of various possibilities of adapting a man in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology. The development of the topic is the analysis of the usefulness of selected theories of professional adaptation for special pedagogy in the functioning of people with disabilities. Complementing this analysis is pointing to various barriers to adaptation to the working environment of the disabled. Conclusions include, among others, strengthening of professional activation and social activation of people with disabilities.

Czy inna kinematografia jest możliwa? Krytyka kapitalizmu w polskim kinie współczesnym

Author: Michał Piepiórka
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2523-7656
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 50-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.04
PDF: kie/125/kie12504.pdf

Jan Sowa przekonuje w swojej książce, że „inna rzeczpospolita jest możliwa”. Punktem wyjścia dla jego analizy społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji, w jakiej znajduje się współczesna Polska, była rocznica 25-lecia transformacji. W tym samym czasie książkę o podobnym tytule - Inny kapitalizm jest możliwy - wydał Andrzej Szahaj, także odwołując się do bilansu ostatniego ćwierćwiecza. Obaj autorzy rozpoczynają swój wywód od krytyki przemian i długo funkcjonującego ślepego zaufania do „niewidzialnej ręki rynku”, przejętego wraz z otwarciem na Zachód. Przyglądając się rodzimemu kinu tworzonemu po 1989 roku, okazuje się, że dominującą narracją wobec przemian ekonomicznych, dokonujących się pod wpływem zmiany ustrojowej, była ta, która wspierała działania wolnorynkowe. Jeżeli krytykowano polską sytuację gospodarczą, to źródeł złej sytuacji upatrywano albo we wciąż istniejących naleciałościach poprzedniego systemu, albo w zbyt wolnych przemianach. Dopiero ostatnie lata przyniosły w polskim kinie filmy, które powoli zmieniają perspektywę, upatrując zagrożenia dla życia społecznego już nie w niedoborze, lecz w nadwyżce liberalnych rozwiązań w gospodarce. Artykuł ma na celu naszkicowanie mentalnej mapy polskiego kina ostatnich lat i sprawdzenie, czy rzeczywiście można w nim dostrzec oznaki postępującej zmiany w ocenie kapitalizmu. Oglądając takie filmy, jak choćby: Pewnego razu w listopadzie, Dzikie róże, #WszystkoGra, Kamper, Król życia czy Między nami dobrze jest, można odnieść wrażenie, że inna kinematografia faktycznie jest możliwa.

Особенности движения интеллектуального капитала в рыночных условиях

Author: Айнура А. Кочербаева (Ainura A. Kocherbaeva)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Author: Ныргыля К. Исакова (Nyrgylya K. Isakova)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 15-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2016201
PDF: so/10/so1001.pdf

Features of the movement of the intellectual capital in market conditions

The article examines the nature, types and features of the motion of intellectual capital.

Пути проблемы и оптимизации интеллектуальных миграционных преобразований

Author: Кумен И. Исаков (Kumen Isakov)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Author: Айнура А. Кочербаева (Ainura A. Kocherbaeva)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Author: Ныргыля К. Исакова (Nyrgylya K. Isakova)
Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 70-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2016104
PDF: so/9/so904.pdf

Problems and ways of optimization of the intellectual migratory transformations

The article describes the role and influence of intellectual migration in the socio-economic development of the Kyrgyz Republic.

Przyszłość bezpieczeństwa społecznego Unii Europejskiej w globalnej rzeczywistości XXI wieku przez pryzmat megatrendu minimalizacji kosztów pracy i robotyzacji

Author: Grzegorz Piwnicki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 327-344
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201624
PDF: cip/14/cip1424.pdf

The future of social security in the European Union in the global realities of the 21st century through the prism of mega-trend to minimise labour and automation costs

In the contemporary global economic reality, many social, cultural and political problems emerge. Most of all, this problem is connected with economic and financial spheres. The paradox of contradictions manifests itself between the objective tendency of globalization and universalization and subjective particularism and egoistic interests of transnational corporations, governments and societies towards solving and eliminating them. The following paper presents these problems from the point of view of the threats posed by megetrend of minimizing the labor costs and its far-reaching future results. The important question of robotization and automatization, which should be coordinated with a vision of a macro-scale social policy, is also mentioned. It is emphasised that such policy may be conducted in the area of European Union, because particular states, includuing Poland, are not able to cope with such challenges.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart