praca socjalna

Kultúra osady v subsystéme kultúry

Author: Michal Kozubík
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 136-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.05
PDF: em/3/em305.pdf

Artykuł przygotowany w ramach projektu VEGA 1/0170/11 obejmuje trzy części. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych definicji terminologicznych, druga – jest obszarem analizy badanego środowiska – mniejszości romskiej w kontekście tzw. teorii ugruntowanej; natomiast końcowa część, będąca podsumowaniem – prezentuje wyniki badań i zalecenia do praktyki edukacyjnej w zakresie pracy socjalnej. Celem artykułu jest również zaprezentowanie alternatywnej drogi specjalistom zajmującym się daną dziedziną, polegającej na specyficznym zdefiniowaniu pojęć i innych, dotychczas niezbyt często stosowanych, podejść metodologicznych. Opracowanie jest także przeznaczone dla studentów kierunków pomocowych (przede wszystkim usługi socjalne i doradztwo, ewentualnie praca socjalna), przy czym może służyć jako uzupełniający materiał edukacyjny w ramach pracy socjalnej w terenie, pracy w środowiskach mniejszościowych lub jako pokaz stosowania metody jakościowej w badaniach.

Postawy wobec pracy z osobami starszymi rosyjskich i polskich studentów kierunku „Praca socjalna” jako wyznaczniki kształcenia przyszłych pracowników służb społecznych – instrumentów kadrowych polityki społecznej

Author: Natalia Shurlakova
Institution: Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostoyevskego w Omsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8750-4698
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 136-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202108
PDF: cip/19/cip1908.pdf

Wraz z globalnym starzeniem się populacji praca socjalna z osobami starszymi nabiera coraz większego znaczenia dla społeczeństwa. Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia pracy socjalnej z osobami starszymi jest szkolenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających m.in. pozytywną postawę w zakresie pracy z osobami starszymi. Postawy pracowników socjalnych powstają w dużym stopniu podczas przechodzenia kształcenia zawodowego. W artykule opisano wyniki badania komponentu poznawczego postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunku „Praca socjalna” z Rosji (m. Omsk) i Polski (m. Lublin i m. Kielce). Jest ono częścią badania postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunków pomocowych, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kanios w ramach Programu im. L. Kirklanda.

Tadeusz Łopuszański: pedagog, wychowawca, polityk

Author: Rafał Łętocha
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 51-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2016.03
PDF: pbs/4/pbs403.pdf

Tadeusz Łopuszański: Pedagogue, Tutor, and Politician

Tadeusz Łopuszański to form today a little forgotten, but wrongly. During the Second Republic was an active politician, the Minister of Religious Affairs and Public Education in the government of Leopold Skulski and Wladyslaw Grabski. In this article, however, it has been estimated primarily his work pedagogical and educational concepts that are not only developed in this field, but also played into force led by himself facility in Rydzyna. Łopuszańskiemu managed to create a coherent system of education and educational, which has proven itself in practice, given the expected and desired results as evidenced by „Rydzyniacy”, graduates of Middle and High School. Sulkowski, who never forgot about his school and its director, what more trying for years to revive and continue his work.

O wzrastającym znaczeniu edukacji międzykulturowej w edukacji, pedagogice społecznej i pracy socjalnej

Author: Anna Odrowąż-Coates
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2112-8711
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 204-220
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.02.14
PDF: em/21/em2114.pdf

On the growing importance of intercultural education in schooling, social pedagogy, and social work

The article contains reflections on the growing importance of intercultural education in the context of Polish pedagogical literature. Statistics related to the internationalization of the Polish social context are explored. The following scientific journals in Poland and Europe were selected, considered important in the discursive space of social pedagogy and social work: European Journal of Social Work, International Journal of Social Pedagogy, Pedagogika Społeczna quarterly, Pedagogika Społeczna NOVA (Social Education NOVA), Praca Socjalna (Social Work) and the journal Edukacja Międzykulturowa (Intercultural Education). Their content was analyzed in terms of topics in the field of intercultural education with the use of quantitative systematic semantic analysis to establish how many articles (directly related to intercultural education and intercultural context) and in what periods were published in the selected journals. This part of the article is its empirical section, based on desk research of the existing documents. The thesis on the growing importance of intercultural education in the fields of social pedagogy and social work was presented and arguments in support of this thesis were formed.

Opór jako oznaka podmiotowej orientacji. Rozważania na marginesie pracy socjalnej

Author: Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9784-6501
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 158-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2024.01.09
PDF: kie/143/kie14309.pdf

Resistance as a manifestation of subjective orientation. Considerations on the margins of social work

This paper attempts to analyse the concept of resistance in social work. The category of resistance is characterized by a multiplicity of meanings, which means that it is understood in many ways, depending on civilizational and cultural contexts. Reflections on the concept of resistance in the humanities and social sciences are neither simple nor straightforward, as each discipline has its own view of this category. The analyses carried out in this study are interdisciplinary, but the point of reference is social pedagogy and social work developed by it. The aim of the article is to present the achievements of the category of resistance, taking into account three ways of interpreting it: as an individual reaction of the person receiving the help, as a reaction of the person receiving the support to the relationship with the professional, as a reaction of the participants of the social welfare system to local practices, institutional and governmental policies. In the discourse of social work, it is more common to see resistance as an individual reaction and a reaction to contact with a professional, and less so as a manifestation of subjective orientation, which is a resource to reach for in the face of oppressive practices. Therefore, the article devotes special attention to this issue. The whole analysis is complemented by a reflection on the challenges faced by social work education, through which the aim is to activate the resistance competences not only of the people supported, but also of the professionals themselves. The content analysis was based on a review of Polish and foreign literature presenting the issue of resistance in relation to social work.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart