profilaktyka

Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

Profilaktyka społeczna jako działalność intensyfikująca odporność psychiczną

Author: Karol Łukowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3057-792X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 211-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.12
PDF: kie/133/kie13312.pdf

Social prevention as an activity to intensify mental resilience

Preventive activities prevent emerging social problems, using various methods and tools for work. This article will introduce the idea of conducting social prevention using paintball and survival, as tools for therapeutic work. Social prevention based on the elements of survival has the nature of recreational activities that prepare participants to take action in difficult conditions and to look for ways to deal with their own weaknesses. In research on strengthening mental resilience, I adopt the concept of grounded theory, based on interviews and participant observation. Social prophylaxis with elements of paintball and the art of survival has features that strengthen mental resilience, teach self-confidence and persistence. Movement prophylaxis uses human potential, energy, and verve to make the best use of these elements in the practical experience of life. Physical activity causes positive changes in human functioning and teaches how to react to difficult situations. The aim of the article is to provide research knowledge on the strength of mental resilience from paintball players who organize preventive measures. The developed materials will be used to build an alternative vision of spending free time for children, adolescents, and their parents.

Kompetencje profilaktyczne studentów pedagogiki w świetle badań naukowych

Author: Renata Bernátová
Institution: Uniwersytet Preszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3902-204X
Author: Tetyana Nesterenko
Institution: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8294-6235
Author: Sławomir Śliwa
Institution: Akademia Nauk Stosowanych – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0465-0644
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 45-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2023.01.05
PDF: ve/5/ve505.pdf

Preventive Competence of Students of Pedagogy in the Light of Scientific Research

The article deals with issues related to preventive competences. In the introduction, an attempt was made to define preventive competences, and then the methodological assumptions of the tests, The theoretical and cognitive goal of the presented research was to diagnose the preventive competences of teaching faculty students in Poland, Slovakia and Ukraine. The practical and implementation goal was to develop practical recommendations for educating preventive teachers in Poland, Slovakia and Ukraine. The main problem for which answers were sought was contained in the question: What are the competences of pedagogy students in teaching faculties? Specific problems: 1. What knowledge do students have about preventive measures? 2. What skills in preventive interventions do students have? 3. What experience do students have in the field of preventive measures? The research used the diagnostic survey method. The Preventive Competence Questionnaire (PCQ) was used, prepared by Sławomir Śliwa. Data analysis was developed using the IBM SPSS Statistics 19 statistical program. The research group consisted of 144 students from Poland (students of the Academy of Management and Administration in Opole) and 207 students from Slovakia (students of the University of Prešov in Prešov) and 39 students from Ukraine (students from the State Pedagogical University in Berdyansk). The research results show what level of knowledge and what level of skills in the field of preventive competences future teachers have. The article indicates areas of knowledge and skills that were rated the lowest and the highest. Finally, practical tips on educating future preventive teachers are included.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart