registration

Implementation of the Right of Man of Trust to Register the Work of Precinct Electoral Commissions in the Context of Personal Data Legal Protection

Author: Radoslaw Ł. Zych
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 453-463
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.06.33
PDF: ppk/70/ppk7033.pdf

This paper will examine the scope of application of electoral law instruments ensuring the protection of personal data. At the end, the author formulates postulates to amend the law with regard to the examined issues.

Rejestracja dzienników i czasopism w świetle prawa prasowego

Author: Lech Jaworski
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 73-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.03
PDF: tpn/14/TPN2018203.pdf

Among the laws regulating the press activity, the main one is the obligation to register a daily newspaper or a magazine (Article 20 of the Press Law). The registration application should include the data listed in that Article. Giving the role of a registrating body to the courts and not an administrative body, due to their independent nature, fosters the implementation of the free press rule formulated in Article 14 of the Constitution and developed in Article 1 of the Press Law. The ban on preventive censorship and press licensing is included directly in Article 54 Section 2 of the Constitution (this regulation, however, allows introducing by an Act of Parliament an obligation to obtain a license to run a radio or TV station). The registration mode is a kind of broadly understood application system and it is not included in the press licensing model. Nor does it have anything to do with preventive censorship. Regulations of the Code of Civil Procedure on non-litigious proceedings apply for registration procedure, together with alterations resulting from the Press Law. Magazine registration has two main functions: 1) protecting the name of no longer existing press titles (at the same time protecting the publisher’s right for the press title); 2) protecting the interests of potential readers. The latter case concerns preventing the reader from being misled about the true identity of a given newspaper. The Constitutional Tribunal noticed that the regulation concerning the registration mode is a limitation of the freedom of speech. However, the Tribunal did not find such a limitation that would breach Article 54 Section 1 or Article 31 Section 3 of the Constitution. Publishing a newspaper or a magazine may be suspended if in a given newspaper or magazine the law has been broken at least three times in a year, which has been confirmed by a valid criminal judgment. The regulations do not stipulate the option of cancelling the registration. It is, however, possibile that its validity may expire. According to Article 45 of the Press Law, in force since 19 July 2013, a person publishing a newspaper or a magazine without a license or suspended is subject to a fine. Currently such actions consitute a misdemeanour, and not an offence.

Ochrona tytułu prasowego

Author: Jędrzej Skrzypczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 197-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.12
PDF: tpn/10/tpn2016112.pdf

Problematyka tytułu prasowego, a zwłaszcza jego ochrony budzi spore wątpliwości natury teoretycznej, ale także praktycznej. Po pierwsze już chociażby z tego tytułu, że pojęcie tytułu prasowego nie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe54, ani w żadnym innym akcie normatywnym. Po wtóre, problematyka ochrony prawnej tytułu prawnego może być rozpatrywana z różnych perspektyw. Może to rodzić wątpliwości co do różnych źródeł udzielanej ochrony prawnej, a tym samym konieczności spełnienia innych przesłanek takiej ochrony przewidzianych przez odrębne regulacje. Należy jednak podkreślić, iż z samego faktu rejestracji dziennika lub czasopisma nie przysługuje żadne prawo podmiotowe. Jest to jedynie uprawnienie o charakterze formalnym. Nie oznacza to jednak, że tytuł prasowy nie może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. W praktyce tytuł najczęściej będzie przysługiwał wydawcy, ale nie jest to regułą. Tytuł prasowy może być chroniony skutecznie na innych podstawach np. jako utwór w oparciu o przepisy prawa autorskiego, bądź na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego zapewniających ochronę dóbr osobistych, ewentualnie jako znak towarowy, wreszcie przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart