resettlement

Vpliv pereselenskogo rukhu v USRR na etnіchnijj sklad naselennja pіvdnja respublіki u 1920-kh – na pochatku 1930-kh rokіv

Author: Olesja Rozovik (Олеся Розовик)
Institution: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 26-43
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/pomi201602
PDF: pomi/02/pomi201602.pdf

The influence of the resettlement movement in the Ukrainian SSR on the ethnic composition of the south region population of the republic in the beginning of 1920th–1930th.

The article outlines the causes of agrarian overpopulation in the Ukrainian Socialist Soviet Republic and government’s measures for the relocation of minorities into southern regions (Odessa, Kherson, Mykolaiv, KryvyiRih, Katerinoslavsk, Zaporozhye, Mariupol districts). Also lands were granted for Dutch, Belarusians, Swedes, Armenians, Czechs, Georgians and representatives of other nationalities. But this data is not conclusive because in addition to the officially planned there were unauthorized resettlements. Their numbers reached tens of thousands of people.

Депортація польського населення з території УРСР. 1944–1946 рр

Author: Юрій Сорока
Institution: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 57-67
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/pomi201503
PDF: pomi/01/pomi201503.pdf

Deportation of the Polish population from the territory of USSR. 1944-1946.

This article studies №6 process of resettlement of the Polish population from the territory of the USSR in accordance with №6 Lublin's Agreement of September 9, 1944.

Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

Author: Agnieszka Naumiuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
Author: Marta Pietrusińska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 175-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
PDF: kie/123/kie12311.pdf

Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart