rozwój

Surogaty tożsamości wobec genealogii i rozwoju podmiotu. Pomiędzy mimetyczną funkcją anamorfozy a figurą Innego

Author: Klaudia Węc
Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 131-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.06
PDF: em/9/em906.pdf

Tożsamość jest jedną z kluczowych kategorii, która z uwagi na zmiany kulturowe, światopoglądowe czy ideologiczne uzyskała swoiste reprezentacje interpretacyjne w dyskursach oraz przestrzeni społecznej. Zmiany te skłaniać powinny do refleksji nad dotychczasową percepcją, a także recepcją fundamentalnych kategorii pozwalających zrozumieć, czym współcześnie jest tożsamość i jakie jest jej osadzenie w źródłach podmiotowości rozumianej w perspektywie wykładni Heideggerowskiego bycia-w-świecie (Dasein) czy Lacanowskiego pragnienia oraz relacji do Innego. Egzemplifikacja tych ontologicznych i fenomenologicznych reprezentacji nie jest przypadkowa, nie jest też wyborem dyskursu nazywanego z nieukrywaną dziś dezaprobatą – postmodernistyczną manierą uznawaną w swej ignorancji za (post)prawdę. Wyłonienie przedstawianych w tekście fenomenów kulturowych jest celowym ukazaniem spektrum takiego rodzaju hermeneutyki, która pozwala na uwzględnienie współczesnego rozumienia człowieka jako bytu uwikłanego w postęp technologiczny, określanego przez interes poznawczy i jednocześnie poddanego konieczności emancypacyjnej jako niezbywalnego prawa jednostki wyznaczającego jej miejsce w świecie i dla świata. Z drugiej strony mamy do czynienia z podmiotem, który niezmiennie uwikłany jest we własną historię rodzinną, lęki egzystencjalne czy jednostkowe kompleksy wynikające z nieadekwatności wobec otaczającej rzeczywistości i niepewnych relacji z Innym.

Kontrakt społeczny w koncepcji państwa rozwojowego na przykładzie Azji Wschodniej

Author: Andrzej Bolesta
Institution: Collegium Civitas w Warszawie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 65-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.04
PDF: apsp/62/apsp6204.pdf

Koncepcję państwa rozwojowego uznaje się za kluczową w historycznym procesie modernizacji gospodarek wschodnioazjatyckich. Jednym z kluczowych jej elementów jest kontrakt społeczny, definiujący wzajemne powiązania uczestników procesów rozwojowych: elity politycznej, biurokracji gospodarczej, społeczeństwa oraz sektora biznesowego. Ich interakcja jest zdefiniowana poprzez pojęcie „osadzonej autonomii”. Społeczeństwo i biznes mogą wpływać na państwo poprzez instytucjonalnie umocowane kanały komunikacji; niemniej jednak państwo pozostaje w dużym stopniu autonomiczne w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki rozwojowej oraz budowy instytucji, co w rezultacie umożliwia pomnażanie zasobów. Państwo funkcjonuje poprzez koalicje, mające po pierwsze za zadanie osłabienie pozycji społeczeństwa, ale jednocześnie upodmiotowienie pewnych jego elementów; po drugie włączenie w procesy rozwojowe części sektora biznesowego poprzez stworzenie sojuszu państwa i biznesu.

Twórczość jako perspektywa doświadczenia. Synergiczność doświadczeń w twórczości (cało)życiowej

Author: Halina Monika Wróblewska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1985-3877
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 81-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.05
PDF: kie/137/kie13705.pdf

Creativity as a perspective of experience. Synergy of experiences in (whole) life creativity

The intention of the author’s study is to show the role of creativity as a perspective of experience in the context of the processes of (whole) life creativity as the need for (self) realization of a human being in development. Creativity and the process of creation – being a coherent unity of thinking, feeling and acting is a kind of full and fulfilled experience. Through the qualitative understanding of human action, man is treated as an entity that creates and transforms the surrounding reality. Each area of activity in which the individual participates is co-created by him. It can be a specific manifestation of synergy (synergy effect), where we obtain multiplied benefits thanks to the skillful combination of the components of the whole. Creativity as a perspective of experience shows the meaning of creative work that gives meaning to life. Creativity (whole) in life was presented as folk art that expresses human psychological needs and as a life story and its expression on the example of the (in) obvious biography of a self-born creator. Creativity (whole) in life, present in folk and self-born creativity confirms its recognition as a personal, social, cognitive and aesthetic value.

Turismo sostenible: La Intervención Administrativa del sector turistico en defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre

Author: Maria Lidón Lara Ortiz
Institution: Universitat Jaume I
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 50-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.2.03
PDF: tpn/11/TPN2016203.pdf

Coasts have always been a subject of intense protection and have been considered as a collective good of particular value for the humans. In Spain, given the State ownership thereof and its configuration as a public domain good, its legal regime lead us to consider the littoral lands as an inalienable, unseizable, and imprescriptible property. Its traditional protection has carried as well, a considerable amount of prohibitions and limitations on its use. But, nowadays, administrative intervention has focused its attention in some economic sectors as the tourist one in order to limit its development to suit it in an environmental protection politic that is needed to balance the littoral preservation with the exploitation of one of the most important economic sectors in Spain, as it is the tourist one. This work aims to show an outlook of the current regulation of the coasts as the scope in which the tourist sector development has to suit.

Demographics – Development – Security: The Impact of Negative Demographic Trends on the Security of Poland in the 21st Century

Author: Aneta Baranowska
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 141-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2023.79.07
PDF: apsp/79/apsp7907.pdf

The aim of this article is the characterization of the demographic trends taking place in Poland and the attempt to answer the question: how do they influence the security of the country? The conducted analyses of Statistics Poland and Eurostat data show that over the last few decades in Poland, the intensification and the accumulation of the following negative demographic trends can be observed: 1) a population decline, 2) an increasing number of older people (including so-called double ageing), and 3) changes in the structure of the population age. The above demographic processes determine the new demographic order which will influence almost all areas of the country operation and will permanently change the social context of individuals’ functioning and, in the future, will have an increasing impact on the defence capabilities of the country and the functioning of the armed forces.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart