senior citizens

Aktywność edukacyjna seniorów zamieszkującychpolską i czeską część Śląska Cieszyńskiego na przykładzie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie

Author: Katarzyna Jas
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 296-308
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.19
PDF: em/7/em719.pdf

Kwestia aktywności edukacyjnej seniorów jest istotnym zagadnieniem, gdyż dynamika zachodzących w różnych sferach życia przemian wymaga od osób starszych systematycznego zdobywania oraz aktualizowania wiedzy. Wiele organizacji, instytucji i placówek stwarza dogodne warunki do rozwijania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz przyswajania wiedzy najstarszej grupie wiekowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisuje się uniwersytetom trzeciego wieku. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie w edukacji całożyciowej seniorów zamieszkujących polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego. Uniwersytety te stają się miejscem zacieśniania więzi oraz kontaktów międzygeneracyjnych. W odniesieniu do teorii aktywności zapewniają seniorom wypełnianie alternatywnych ról społecznych, a co za tym idzie, przyczyniają się do samorozwoju osób starszych.

Active Aging in a Global Culture. Do We Live in an Age-friendly Environment?

Author: Aleksandra Błachnio
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Author: Wojciech Maliszewski
Institution: PWSZ in Pila, Poland
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 24-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.02
PDF: kie/105/kie10502.pdf

The elderly are currently becoming one of the subjects of a global culture. As a consequence of a substantial increase in the number of individuals belonging to this age-group, the social status of the elderly is constantly growing. This change has resulted in science “re-accustoming” with the issue of the old age, and the culture has been promoting its new and medially attractive quality. This article analyzes the relevance of the stereotypes and prejudices conditioning the quality of life among the elderly. The authors discuss the new challenges resulting from the demographic revolution that is taking place right now. The examples employed here are to facilitate turning the theory of active aging in a friendly environment into practice. Nevertheless, the authors are aware that this change will not be an easy or a swift process.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart