settlement

Zaplecze osadnicze grodu w Grzybowie

Author: Jacek Wrzesiński
Institution: Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Author: Marcin Danielewski
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 86-104
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180204
PDF: hso/17/hso1704.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

The colony backup facilities in the Grzybowo stronghold

The article pertains to one of the most significant early-medieval strongholds in central Wielkopolska. At attempt has been made to present not only the most important conclusions on the discussed fortifications but also to analyse its colony backup facilities.

Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

Author: Agnieszka Naumiuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
Author: Marta Pietrusińska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 175-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
PDF: kie/123/kie12311.pdf

Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

Charakterystyka postaci i dorobku Andrzeja Wędzkiego (1927–2017), slawisty, regionalisty i kolekcjonera

Author: Wojciech Mądry
Institution: Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5078-9714
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 140-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso230408
PDF: hso/39/hso3908.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

Profile of Andrzej Wędzki (1927–2017), a Slavist, regionalist, and collector. This article analyses the directions of Andrzej Wędzki’s scholarly activities, his contribution to the study of early Slavic history, settlement, and the formation of cities in Central Europe.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart