społeczeństwo informacyjne

Digital Government – Real Chances for Poland or Mere Fantasy?

Author: Beata Stachowiak
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 96-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.07
PDF: apsp/59/apsp5907.pdf

Digital government became synonymous with modern, innovative state structures in which information and communications technologies play a key role – both in the realm of public and commercial services. However, the process of digitization is not free of disturbances. Oftentimes, the source of the latter is the so-called human factor. That is why, what is vital is the social research diagnosing how e-services are received, with the research assessing the level of knowledge on the dangers connected therewith or else, describing the expectations towards the services provided online. Neglecting such research usually leads up to the misallocation of public resources. This paper presents the results of the research conducted among the inhabitants of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, with the research testing their attitudes towards public e-services.

The elderly in the information society. E-learning as an opportunity to counteract the digital marginalization of seniors

Author: Joanna Kukier
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 99-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018208
PDF: kim/2018_2/kim2018208.pdf

Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym. E-learning jako szansa na przeciwdziałanie cyfrowej marginalizacji seniorów
Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. Skutkuje to koniecznością użytkowania coraz to nowszych urządzeń. Szczególnie dla osób starszych trudne jest podążanie za nowościami. Dlatego niezbędne jest całożyciowe dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji, które zapobiegną cyfrowemu wykluczeniu seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe mają w swojej ofercie przedmioty, które wspomagają słuchaczy w odnalezieniu się we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie. Szansą na nową formę edukacyjną, która może przeciwdziałać wykluczeniu seniorów, jest e-learning.

Współczesne przemiany zachowań wyborczych jako efekt kształtowania się nowych podziałów socjo-politycznych

Author: Jakub Potulski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 116-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.07
PDF: apsp/61/apsp6107.pdf

Transformacja współczesnego społeczeństwa związana z przejściem do tzw. społeczeństwa informacyjnego skutkuje kształtowaniem się nowych podziałów społecznych. Można wskazać na kilka najważniejszych linii podziałów i konfliktów oraz na ich polityczne konsekwencje. W artykule autor stara się wskazać najważniejsze podziały społeczne politycznie doniosłe (social cleavages), które są efektem dwóch „ponowoczesnych” rewolucji: „postindustrialnej” i „postnarodowej”. Analiza nowych podziałów socjo-politycznych pozwala na lepsze zrozumienie sukcesów ruchów antyestablishmentowych.

Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład wojny w internecie

Author: Oktawian Żmijowski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7173-363X
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 27-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/PPUSI.2023.01.02
PDF: pomi/8/pomi802.pdf

The Russian-Ukrainian conflict as an example of war on the internet

From the beginning of his scientific activities, the author has been devoted to the affairs of Eastern Europe, with particular emphasis on Russia and Ukraine. From his bachelor’s thesis to his doctoral studies, the author’s particular attention was drawn to the issue of possible conflicts in this region of the world. Taking up this geographical area as an interest is related to the geopolitical pragmatism of the author of the text. He devotes all his scientific activity to a didactic approach to understanding the location of the Republic of Poland on the map of Europe and the world, so it seems logical that issues beyond our eastern wall seem more important.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart