środowisko naturalne

Аппликация естествоведческих, технических и культурно-общественных данных в региональном воспитании

Author: Zlatica Hul’ová
Author: Miroslava Gašparová
Author: Ružena Tomkuliaková
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 132-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.08
PDF: em/4/em408.pdf

Naczelnym celem słowackiej edukacji na poziomie elementarnym jest sprzyjanie rozwojowi indywidualnemu każdego dziecka w bliskim kontakcie ze środowiskiem jego życia. Kształcenie nastawione jest na dostarczenie podstawowej wiedzy, kształtowanie umiejętności, postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie. Najbliższą przestrzenią życia jest środowisko lokalne, daje ono podstawy do kształtowania stosunków społecznych i systemu wartości. W tekście tym autorki ukazują specyfikę edukacji regionalnej na poziomie kształcenia elementarnego przez pryzmat cech regionu: środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego, technicznego i ich znaczenia w rozwoju i wychowaniu dziecka.

Prawo do godnej przyszłości oraz prawo do życia w czystym powietrzu w świetle wartości i zasad konstytucyjnych

Author: Anetta Breczko
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4856-5396
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 419-430
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.33
PDF: ppk/63/ppk6333.pdf

Right to a future consistent with human dignity and right to clean air in light of constitutional values and rules

This article is concerned with the right to a future consistent with human dignity and the right to clean air. Environmental protection is one of the constituents of ecological security. Actions taken to ensure ecological security and protection of natural environment are multidimensional in character. They pertain to not only the duties of public authority but they also strongly affect the area of rights and liberties of an individual. The right to environment of adequate quality is a fundamental human right. Public authorities should strive to improve the present state of the environment and direct its subsequent development such that current as well as future generations can lead a dignified life. The right to clean air ought to be interpreted as a personal right resulting from constitutional values and rules.

Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej

Author: Magdalena Sitek
Institution: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.07
PDF: tpn/10/tpn2016107.pdf

Health care is one of the determinants of the entire policy of the European Union. In this regard, the EU has a well-developed legislation and institutions designed to protect the environment. One of the areas of protection of human health is the natural environment. Also in this range, the EU has a fairly well developed system of laws and institutions. The aim of the study is to show the influence of EU policy on health and the environment on the health status of EU’s citizens.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart