student with migration experience

Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych

Author: Katarzyna Stankiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 248-262
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.15
PDF: kie/123/kie12315.pdf

Dziecko z doświadczeniem migracyjnym coraz częściej staje się uczniem polskiej szkoły, która nie jest do końca na to przygotowana. Szczególnym typem doświadczenia migracyjnego są migracje powrotne, kiedy to rodzina po okresie spędzonym za granicą wraca do kraju wraz z dziećmi, urodzonymi jeszcze w kraju pochodzenia rodziców bądź już na emigracji. Obecnie mamy do czynienia z nasilającymi się procesami remigracji, co sprawia, że również szkoły powinny być przygotowane na przyjęcie uczniów „powracających”, najczęściej dwujęzycznych, a jednocześnie z pewnymi ograniczeniami w zakresie znajomości języka polskiego, którzy muszą borykać się z różnicami programowymi oraz kulturowymi, m.in. dotyczącymi kultury szkoły. Wydaje się, że idea międzykulturowego otwarcia instytucji, którą można za niemiecką pedagogiką międzykulturową odnieść również do szkoły, daje narzędzia do przygotowania instytucji na funkcjonowanie w sytuacji wysokiej różnorodności społecznej i kulturowej. międzykulturowego otwarcia szkoły jako odpowiedzi na potrzeby ucznia z rodziny reemigrantów, jak również uczniów z innym typem doświadczenia migracyjnego. Międzykulturowe otwarcie szkoły zostanie również odniesione do procesu integracji społecznej migrantów, co pozwala widzieć placówki szkolne w szerszym kontekście działania sieci instytucji najbliższego otoczenia społecznego na rzecz efektywnej adaptacji społecznej oraz (re)integracji całej powracającej rodziny.

Implementation of the Positive Early Childhood Education Curriculum for students with migration experience – the assumptions and directions of action

Author: Iwona Czaja-Chudyba
Institution: University of the National Education Commission in Krakow, Faculty of Education and Psychology
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3653-8390
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 189-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.04.13
PDF: em/23/em2313.pdf

Migration puts children in a difficult situation – it takes away their stability and constancy of everyday events and plucks them from a safe environment. The purpose of the article is to present the main assumptions and innovative ideas related to the author’s Positive Early Childhood Education Curriculum, as well as indicating the forms of work with students with migration trauma experience. The applied method was the educational project description. The extraordinary nature of the Curriculum is exhibited in the relocation of metatheoretical assumptions – from pedagogy of “lack” to pedagogy of “growth”. Therefore, it is recommended that the child’s well-being should be nurtured (M. Seligman, A. Antonovsky) alongside the development of intercultural proximity and “soft competences”, which are of importance for students with trauma experiences. The Curriculum allows as well for acquiring teacher’s self-awareness. It has been indicated how to implement the Curriculum assumptions – positivity, optimality, balance, and prospectivity for students with various cultural and biographical backgrounds. Special attention is devoted to strengthening the resilience in students with migration experiences and to the directions of actions to enable them the emotional, socio-cultural, instrumental, material and procedural, systemic, environmental and preventive support.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart