the Kingdom of Netherlands

Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
PDF: cip/16/cip1605.pdf

Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

Między epokami. Idea wolności w myśli Hugo Grocjusza

Author: Michał Urbańczyk
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2017.1.07
PDF: tpn/12/TPN2017107.pdf

The purpose of this article is to present Hugo Grotius’s views concerning the idea of freedom. It must be pointed out that the idea of freedom was not the subject of a separate thought, except for the freedom of the seas, which Grotius dedicated a separate work. Theses on freedom were formulated in the light of other issues such as natural law or the essence and scope of state power. For this purpose, the first part of the article presents a historical background. In the second part, Grotius’s views will be presented in three contexts. First, freedom of the individual as power over oneself. Second, freedom in political terms, as a relationship of community. Finally freedom in the global aspect, as freedom of navigation, trade and migration.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart