uczciwość

Theoretical and pedeutological research output for inclusive education in the multicultural world

Author: Bronislava Kasáčová
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 117-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.07
PDF: em/11/em1107.pdf

W artykule zaprezentowano główne teoretyczne i socjopolityczne argumenty tworzące tło dla inkluzji edukacyjnej. Uwypuklono w tym zakresie niektóre ważne zagadnienia związane z implementacją idei inkluzji w edukacji na gruncie humanistycznym i demokratycznym. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. kluczowe kompetencje nauczycieli jako uczestników edukacji włączającej, a także na wymagania wobec personelu zarządzającego instytucjami oświatowymi. Artykuł prezentuje pewne sposoby rozwiązywania problemów w przyszłości, głównie poprzez edukację i szkolenie nauczycieli.

Reaching the Uninterested by Referring to Valence Traits during Electoral Campaigns

Author: Wojciech Rafałowski
Institution: University of Warsaw
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 7-36
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.01
PDF: apsp/75/apsp7501.pdf

Successful communication requires the sender of the message to adjust its content to the cognitive abilities of the receiver. Messages that are too complex or not interesting can be easily ignored. Failing to reach the voters with a message during a campaign is troubling for the parties competing in the election. In this study, I explore whether parties in countries in which the voters are less politically sophisticated are more inclined to emphasize their valence traits during campaigns – as these are deemed to be more cognitively accessible – at the expense of discussions of their policy propositions. The results obtained using data collected in ten European democracies show that parties in countries where the general public is less interested in politics tend to devote more attention to exhibiting their valence traits, especially honesty. The level of education of the electorate is not relevant to the relative salience of valence.

Przesłanki strategiczne prowadzenia w Polsce kampanii wyborczych opartych na odwołaniach do kompetencji i uczciwości

Author: Wojciech Rafałowski
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 225-245
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2023.77.12
PDF: apsp/77/apsp7712.pdf

Strategic premises for campaigning based on competence and integrity in Poland

The article presents the concept of valence campaigning which is based on references to non-programmatic components of political image, such as competence and integrity. The analysis covers the premises for introducing references to these characteristics in the campaign derived from the strategic position of competing political parties. The empirical section contains the results of measurement of the frequency of these appeals in the pre-election rhetoric of parties participating in parliamentary campaigns in Poland between 2007 and 2019. The Comparative Campaign Dynamics Dataset was used for the study. The results show that the high frequency of arguments related to competence results primarily from the advantageous position of a party in the polls as well as its earlier participation in the government. Integrity is mainly emphasized by new parties and, unexpectedly, the ones involved in scandals in the past.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart