Ukrainians in Poland

Transfer kapitału ludzkiego pomiędzy Ukrainą a Polską – wyzwanie czy zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego obu krajów?

Author: Mateusz Szast
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 97-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.06
PDF: apsp/62/apsp6206.pdf

Obecnie widoczne jest coraz większe natężenie migracji pomiędzy Polską a Ukrainą. Może to wynikać z różnych przesłanek, które implikują z kolei rozmaite skutki. Niniejszy artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy to zjawisko jest dla Polski szansą czy zagrożeniem, a także przybliżyć temat wymiany kapitału ludzkiego pomiędzy oboma krajami w kontekście ich bezpieczeństwa społecznego. Problematyka kapitału ludzkiego w naukach społecznych jest bardzo rozległa za sprawą omawiania koncepcji w związku z podejmowaniem koncepcji rozwoju społecznego, rozwoju regionów i samych jednostek. Niemniej warto podjąć w naukach społecznych aspekt kapitału osób migrujących z Ukrainy do Polski w kontekście wzajemnego bezpieczeństwa społecznego.

Ukrainian Students in Polish Schools: Selected Aspects of Adaptation on the Example of the City of Lublin

Author: Agata Świdzińska
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2185-7420
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 95-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.06
PDF: kie/126/kie12606.pdf

The objective of this study is to present the opinions of Ukrainian secondary school students, living in a boarding school in Lublin, on their adaptation to the new environment while studying in Poland. The questionnaire method was used, which offered an insight into particular aspects of adaptation for their studying abroad, e.g., coping with being parted from their family, managing free time, adjusting to the new educational environment, viewing the Polish society, as well as observing differences and similarities between the Polish and Ukrainian culture. The collected data point to a need to intensify educational activity promoting the space of mutual understanding between the citizens of the neighbouring countries. The problems revealed in this study show that the educational migration of Ukrainian students to Poland requires implementing a long-term and systemic educational policy that would shape multicultural competence of the Polish society.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart