voting

 • Wiedza polityczna Polaków w perspektywie porównawczej

  Author: Michał Wenzel
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Author: Mikołaj Cześnik
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 103-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.06
  PDF: apsp/57/apsp5706.pdf

  Celem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.

 • Two British Referenda on the EU, Two Directions of Travel

  Author: Elżbieta Kużelewska
  Institution: University of Białystok
  Author: Bogusia Puchalska
  Institution: University of Central Lancashire in Preston
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 77-96
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.05
  PDF: apsp/56/apsp5605.pdf

  EEC/EU membership has been one of the thorniest issues in British politics over the last 45 years. The 1975 referendum confirmed the UK’s will to stay in the EEC, but it failed to put to rest the argument over Europe. The 2016 referendum took Britain into the opposite direction, but it also reinstated the issue of the EU to the prime slot in British politics, where it is going to stay for the many years needed to settle the new relationship with the EU. The main drivers behind both referenda were the power struggle between the main parties and the gradual entrenchment of Euroscepticism as the dominating standpoint in British right-wing politics. The substantive concerns with EEC/ EU membership were merely a backdrop to the partisan battles leading to both referenda, but the crucial differentiating factor in 2016 was the Conservative perception of the threat posed by UKIP. The Eurozone crisis and austerity policies at home added to the potent mix of disillusion among the voters, who became receptive to promises of return to past glories of the UK freed from the shackles of Brussels.

 • Election Petitions in Poland: The Efficiency Analysis of the Institution

  Author: Jagoda Wojciechowska
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 491-502
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018304
  PDF: ppsy/47-3/ppsy2018304.pdf

  The article concerns the analysis of procedures connected with election petitions in Poland on the basis of the constituencies under the jurisdiction of the District Court in Toruń. It should be mentioned, however, that research is currently being conducted in other courts, which even at the preliminary stage appears to corroborate the results of the analysis presented in the article. The research focuses on the guarantees of the efficiency of the electoral petition in Poland. The election petition is the most important instrument which is available to verify the validity of elections. The Constitution does not regulate this matter, entrusting the legislator with this task. The possibility of submitting an election petition implements the principle of the external judicial review of the progress of an election or referendum, which can be initiated upon the request of a legal entity entitled to submit the petition. Considering the role of the petition proceedings as well as the values which remain protected within the procedure of settlement, the legislator should demonstrate the utmost care to increase their efficiency. However, the regulations concerning election petitions are scattered around the whole Electoral Code. Furthermore, for an election petition to be justified, there must be a cause-effect link between the law violation and the results of an election, with the burden of proof placed on the petitioner. The overall result is that in judicial practice only in few cases have grievances in election petitions been considered justified.

 • Social media presence, active political participation. An empirical research report on the effects of a politician’s social activities

  Author: Kyle Hassing
  Institution: University of Amsterdam
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 106-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202106
  PDF: cip/19/cip1906.pdf

  Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między obecnością polityki w mediach społecznościowych a aktywnymi intencjami obywatelskimi w zakresie partycypacji politycznej. W tym badaniu obecność w mediach społecznościowych mierzy się za pomocą interaktywności i personalizacji, ponieważ wcześniejsze badania wprowadziły koncepcję obecności społecznej. W niniejszym badaniu zamiary aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym zostały zdefiniowane jako zamiar głosowania, zamiar demonstracji oraz zamiar prowadzenia kampanii na rzecz polityka. Stworzono trzy hipotezy ze zmiennymi interaktywnością i personalizacją oraz połączonym efektem obu.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart