województwo

 • 25 lat samorządu terytorialnego w III RP – próba bilansu

  Author: Małgorzata Myśliwiec
  E-mail: malgorzata_mysliwiec@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 9-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.01
  PDF: ppk/27/ppk2701.pdf

  Decentralization of the state was one of the most complicated processes of the democratic transition carried out in Poland at the turn of the 1980s and 1990s. Although a quarter of the century has passed from events that have initiated the proces of restoration of the local self-government, this problem all the time returns in the public and scientific discussion. Therefore, the main aim of this paper is to try to assess 25 years of local self-government in the Polish Third Republic.

 • Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej

  Author: Andrzej Bałaban
  E-mail: a.balaban@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Ewa Milczarek
  E-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 145-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.09
  PDF: ppk/44/ppk4409.pdf

  Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota – państwo – region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem „regionu” na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart