wójt

 • Ograniczenie możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje

  Author: Magdalena Wrzalik
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 128-138
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.08
  PDF: apsp/58/apsp5808.pdf

  Przedmiotem analizy w artykule jest uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. zmiana dotycząca kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dwóch kadencji, wprowadzona w Kodeksie wyborczym. Celem artykułu jest odniesienie się do przywoływanych różnych racji przemawiających za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.

 • Cenzus niekaralności w wyborach wójta

  Author: Anna Rakowska-Trela
  E-mail: rakoska@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódźki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2470-8893
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 61-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.04
  PDF: ppk/48/ppk4804.pdf

  General local elections, including the elections of the mayors’, are very important for the local democracy. In Poland, Electoral Code regulates the requirements for the candidates for this office. One of them is not being convicted. This requirement has changed over the years and it causes legal and practical problems. The Author analyzes legal solutions in this aspect and tries to find the answer, if the applicable rules are optimal.

 • Performing the Function of a Commune Head (Mayor, City President) by a Person Convicted of Public Prosecution to a Fine

  Author: Sabina Grabowska
  E-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 183-190
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.14
  PDF: ppk/58/ppk5814.pdf

  The subject of the article is an analysis of the possibility of holding the function of a commune head (mayor, city president) in the light of the generally applicable law in Poland by a person convicted of public prosecution with a fine.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart