zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom

Author: Sabina Pawlik
Institution: Uniwersytet Śląski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9775-7856
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 216-229
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.13
PDF: kie/123/kie12313.pdf

Prezentowane badania dotyczą nieobecnego w dostatecznym stopniu w literaturze naukowej wątku dorosłych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich podmiotem uczyniłam osoby szczególne: takie, które swoją diagnozę otrzymały będąc osobami dorosłymi. W centrum mojego badawczego zainteresowania znajdują się ich biografie. Analiza uzyskanych wywiadów narracyjnobiograficznych skoncentrowana jest przede wszystkim na strukturze biograficznej zwanej biograficznym przełomem. W narracjach dorosłych osób ze spektrum autyzmu diagnoza jawi się jak punkt zwrotny w biografii, który wywiera zasadniczy wpływ na życie nosicieli opowieści poprzez zmianę jego biegu i/lub transformację tożsamości.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart