żywność

Znakowanie produktów żywnościowych jako narzędzie gwarantujące prawidłową realizację konstytucyjnego prawa konsumenta do informacji

Author: Monika Żuchowska-Grzywacz
Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5336-6864
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 229-243
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.11
PDF: ppk/49/ppk4911.pdf

The labeling of food products as a tool that guarantees the correct implementation of the consumer’s constitutional right to information

The aim of this study is to indicate selected legal aspects regarding the correct implementation of the consumer’s constitutional right to information in relation to the labeling of food products, with particular emphasis on the consumer’s rights in this area resulting directly from the Constitution. The conducted analysis is to show and emphasize the multi-aspect and complexity of the issue of marking, first of all in the context of the situation of the consumer defined by the provisions of constitutional law. Due to the specificity of the paper, the following methods will be used: dogmatic and content analysis and document analysis. They will allow for the analysis of research material, which is national legislation at the constitutional level, as well as other specific laws covering the subject matter. On the other hand, the views of representatives of legal science and, to the necessary extent, representatives of other sciences will be analyzed. Legal acts, legal monographs, commentaries and articles included periodicals and legal monographs and comments will be used.

Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations

Author: Małgorzata Szwejkowska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Wojciech Truszkowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Elżbieta Zębek
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 173-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.10
PDF: tpn/10/tpn2016110.pdf

Gałąź gospodarki, jaką stanowi produkcja i obrót żywnością przynosi istotny zysk ekonomiczny, ta branża wydaje się generować najwyższe przychody i być bardzo dochodowa. Z drugiej strony – oprócz zysków – przemysł żywnościowy może być źródłem zagrożenia dla ludzi, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa powszechnego na niebywałą skalę. Stąd niezwykle ważne jest dochowywanie wysokich standardów bezpieczeństwa przez producentów i podmioty wprowadzające żywność do obrotu. Celem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących sankcjonowania przestępnych zachowań związanych z obrotem żywnością.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart