Author: Akin Tuncer
Institution: Istanbul University
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 9-18
DOI Address: https://doi.org/10.15804/aoto201701
PDF: aoto/6/aoto601.pdf

Article

REFERENCES:

 • Aytekin (1999) = Osman Aytekin, Orta Çağdan Osmanlı Dönemine Kadar Artvin’deki Mimari Eserler, Ministry of Culture, Ankara, 1999.
 • Baş (2013) = Gülsen Baş, Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimari Yapılarında Süsleme, Turkish Historical Society, Ankara, 2013.
 • Bilici (1983) = Kenan Bilici, “Anadolu Taş Tezyinatında Hayvan Üslubu”, (Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi), V.2, Izmir, (1983): 19‹–‹27.
 • Çaycı (2002) = Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri, Ministry of Culture, Ankara 2002.
 • Çaycı (2008) = Ahmet Çaycı, Diyarbakır Surlarında Hayvan Figürleri, (unpublished postgraduate thesis at the Dicle University Institute of Social Sciences Department of Archaeology and Art History), 2008.
 • Grabar (1976) = Andé Grabar, Sculptures Byzantines du Moyen Age II (XIè - XIVè siécle) Paris, 1976.
 • Hančar (1952) = Franz Hančar, “The Eurasian Animal Style and the Altai Complex”, Artibus Asiae, Vol. 15, No. 12, New York, (1952): 171‹–‹194.
 • Hartner, Ettinghausen (1964) = Willy Hartner and Richard Ettinghausen, “The Conquering Lion, the Life Cycle of a Symbol”, Oriens, V. 17, Leiden 1964: 161‹–‹171.
 • İpşiroğlu (2003) = Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ahtamar Kilisesi Işıkla Canlanan Duvarlar, (trans. By Alev Yalnız), Yapı Kredi, Istanbul, 2003.
 • Karpuz (2008) = Haşim Karpuz, İbrahim Dıvarcı, Feyzi Şimşek, Ahmet Kuş, Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümleri, Selçuk Municipality, Istanbul, 2008.
 • Kiilerich (2005) = Bente Kiilerich, “Making sense of the spolia in the little Metropolis in Athens” in: Estratto dalla rivista Arte Medievale, nuova serie anno IV, 2005: 95‹–‹114.
 • Öney (1971) = Gönül Öney, “Anadolu Selçukluları’nda Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynakları Hakkında Notlar”, (Selçuklu Araştırmaları Dergisi), 1, Ankara, (1969) 187‹–‹189.
 • Öney (1971) = Gönül Öney, “Bizans Figürlerinde Anadolu Selçuklu Etkisi”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Malazgirt Özel Sayısı, 3, Ankara, 1971: 91‹–‹118.
 • Palagia (2008) = Olga Palagia, “The date and Iconography of the Calendar Frieze on the Little Metropolis, Athens,” Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts , V.123, Berlin, (2008): 215‹–‹237.
 • Sözen (1981) = Metin Sözen, Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Istanbul, 1981.
 • Yildirim (2008) = Nimet Yıldırım, Fars Mitoloji Sözlüğü, Kabalcı, Istanbul 2008.
 • WEB
 • Eğitim Bilişim Ağı
 • http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/0d9b8c909818e1e5f41389fd29d2a293ed9eeba89e090 (28.02.2017)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart