REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies –  editor-in-chief),

Dr. Dorota Kamińska-Jones (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies – subeditor),

Dr. Aneta Pawłowska (University of Lodz; Polish Institute of World Art Studies),

Dr. Joanna Wasilewska (Asia and Pacific Museum, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies),

Mirosława Wojtczak (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies).

 

RADA NAUKOWA / ACADEMIC  BOARD

Prof. Dr. Ewa Balicka-Witakowska (Uppsala University),

Prof. Dr. Waldemar Deluga (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw – Head),

Prof. Dr. Monika Zin (Free University, Berlin)

 

REDAKTORZY DZIAŁÓW / SECTION EDITORS:

Dr. Dorota Kamińska-Jones   – South, South-East & Central Asia,

Prof. Dr. Jerzy Malinowski     – West Asia,

Dr. Aneta Pawłowska             – Africa,

Dr. Joanna Wasilewska          – East Asia.

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY /  STATISTICAL EDITOR:

Dr. Bogna Łakomska (Academy of Fine Arts, Gdańsk; Polish Institute of World Art Studies)

REDAKTOR JĘZYKOWY /  LANGUAGE EDITOR:

Steve Jones – English

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Maciej Majewski

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Paweł Banasiak

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart