Organisations Established by the Parliamentary Opposition during the Euromaidan in Ukraine

Author: Liana Hurska-Kowalczyk
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 173-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.76.09
PDF: apsp/76/apsp7609.pdf

The aim of this article is to define the role of the organisations established by the parliamentary opposition during the Euromaidan. The political opposition created the National Resistance Headquarters and the All-Ukrainian Union “Maidan” at that time. In the long term, they were supposed to become a tool for the opposition in the upcoming presidential elections. In the short term, in turn, they were to coordinate the actions of protesters during the Euromaidan throughout Ukraine. In order to achieve the research objective, the historical, systemic, and case study methods were used.

Organizacje utworzone przez opozycję parlamentarną podczas Euromajdanu w Ukrainie

Celem artykułu jest określenie roli organizacji założonych przez opozycję parlamentarną na Euromajdanie. Opozycja polityczna podczas Euromajdanu utworzyła Sztab Sprzeciwu Narodowego oraz Zjednoczenie Ogólnoukraińskie „Majdan”. W perspektywie długofalowej miały one stać się narzędziem opozycji w nadchodzących wyborach prezydenckich. Z kolei w perspektywie krótkofalowej miały koordynować działania protestujących podczas Euromajdanu w całej Ukrainie. Dla osiągnięcia celu badawczego zostały zastosowane następujące metody: historyczna, systemowa, studium przypadku.

BIBLIOGRAFIA:

organizacje organisations parliamentary opposition protest Euromajdan opozycja parlamentarna Ukraina Euromaidan Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart