Attempts to Strengthen the Alliance with the United States as an Element of Post-Brexit Foreign Policy of the United Kingdom

Author: Łukasz Danel
Institution: Cracow University of Economics
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 224-240
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.76.12
PDF: apsp/76/apsp7612.pdf

The article is devoted to the analysis of the United Kingdom’s foreign policy after its withdrawal from the European Union, which finally took place on February 1, 2020. Brexit made it necessary to redefine British foreign policy, including modification of the strategy aimed not only at maintaining but even strengthening the global position of the United Kingdom. A key element of this new strategy seems to be the strengthening of the US-British alliance, traditionally referred to as the Special Relationship. The author tries to prove the thesis that for the British government, reinforcing the cooperation with the United States is one of the most important ways to counteract the negative effects of Brexit. The experience so far shows, however, that it is not so easy, because after leaving the European Union, the United Kingdom has become for the United States, for many reasons, an increasingly less attractive partner.

Próba zacieśnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako element polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa po wyjściu z Unii Europejskiej

Artykuł poświęcony jest analizie polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa po wystąpieniu z Unii Europejskiej, co ostatecznie dokonało się 1 lutego 2020 roku. Brexit zrodził konieczność redefinicji brytyjskiej polityki zagranicznej, w tym także modyfikacji strategii mającej na celu nie tylko utrzymanie, ale wręcz wzmocnienie pozycji globalnej Zjednoczonego Królestwa. Kluczowym elementem tej nowej strategii wydaje się wzmocnienie sojuszu amerykańsko-brytyjskiego, tradycyjnie określanego mianem „specjalnych relacji”. Autor podejmuje próbę udowodnienia tezy, że dla brytyjskiego rządu pogłębienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi stanowi jeden z najważniejszych sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexitu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że wcale nie jest to takie łatwe, gdyż po wystąpieniu z Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo stało się dla Stanów Zjednoczonych, z wielu względów, mniej atrakcyjnym partnerem.

BIBLIOGRAFIA:

Zjednoczone Królestwo Stany Zjednoczone specjalne relacje Brexit Special Relationship Unia Europejska European Union United States United Kingdom

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart