Reakcja Turcji na agresję Rosji w Ukrainie

Author: Kinga Smoleń
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 99-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2023.77.06
PDF: apsp/77/apsp7706.pdf

Turkey’s reaction to Russia’s aggression against Ukraine

The aim of the publication is to analyze Turkey’s reaction to Russia’s aggression towards Ukraine. The research will first identify the following independent variables which determine Turkey’s response to Russia’s aggression against Ukraine: the geostrategic importance of the Black Sea, the multidimensional cooperation between Turkey and Ukraine, the interdependence of Turkey and Russia, and the economic crisis in Turkey. Secondly, the strategy of the analyzed reaction will be discussed together with the justification for its choice. Third, the diplomatic, political, military, and humanitarian actions undertaken by Turkey in response to the war in Ukraine will be analyzed. A methodological assumption has been made, with which Turkey’s reaction to Russia’s aggression against Ukraine (the dependent variable) is conditioned by independent variables functioning simultaneously on two levels: the international system and the domestic system. Four research hypotheses will be verified in the article.

Celem publikacji jest analiza reakcji Turcji na agresję Rosji w Ukrainie. W ramach badań, po pierwsze, zidentyfikowane zostaną następujące zmienne niezależne warunkujące reakcję Turcji na agresję Rosji w Ukrainie: geostrategiczne znaczenie Morza Czarnego, wielowymiarowa współpraca Turcji z Ukrainą, współzależność Turcji i Rosji, kryzys gospodarczy w Turcji. Po drugie, omówiona zostanie strategia owej reakcji wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Po trzecie, przeanalizowane zostaną działania dyplomatyczno- polityczne, militarne i humanitarne podejmowane przez Turcję w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. Przyjęto założenie metodologiczne, zgodnie z którym reakcja Turcji na agresję Rosji w Ukrainie (zmienna zależna) warunkowana jest przez zmienne niezależne funkcjonujące jednocześnie na dwóch poziomach: systemu międzynarodowego i wewnątrzpaństwowego. W artykule weryfikacji poddane zostaną cztery hipotezy badawcze.

BIBLIOGRAFIA:

Russia’s aggression agresja Rosji reakcja reaction Rosja Ukraina Turcja Turkey Russia Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart