Wybory 2015 roku w Polsce – analiza z perspektywy ewolucji systemu partyjnego

Author: Dominik Sieklucki
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 20-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.02
PDF: apsp/57/apsp5702.pdf

Celem artykułu jest określenie znaczenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r. dla procesu ewolucji polskiego systemu partyjnego. Autor weryfikuje trzy hipotezy – pierwszą, według której wybory nie przyniosły zmian w strukturze systemu partyjnego, drugą – wybory zapoczątkowały nowy etap w tym procesie – i trzecią, wskazującą, że wybory przyniosły nowe zjawiska w procesie ewolucji, które w przypadku potwierdzenia się i ugruntowania w przyszłości mogą wprowadzić system partyjny w nowy etap. Autor stwierdza, że trzecia hipoteza w prawidłowy sposób określa znaczenie elekcji 2015 r. Analiza bazuje na metodologii nauk o polityce i prowadzona jest zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

THE ELECTIONS OF 2015 IN POLAND: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF EVOLUTION OF THE PARTY SYSTEM

The aim of the article is to ascertain the impact of 2015 presidential and parliamentary elections on the Polish party evolution process. Author verifies three hypotheses: first – elections have no influence on structure of the party system, second – elections are a new stage in evolution process, and third – elections of 2015 made some changes in the evolution of the party system, which, in case of consolidation and confirmation in subsequent elections, justifies their recognition as a transition phase. Author concludes that last hypothesis explains the impact of 2015 elections. Author analyses elections from quantitative and qualitative perspectives using methodology of political sciences.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alberski, R.(2002). Wybory prezydenckie w Polsce 1989–2000 i ich funkcje polityczne. W: A. Antoszewski (red.), Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej (s. 117). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Antoszewski, A. (2012). System polityczny RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Antoszewski, A. (2008). Transformacja polskiego systemu partyjnego po 2005 roku. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 19, s. 14.
 • Antoszewski, A. (2007). Wybory parlame ntarne i prezydenckie 2005 roku a instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego. W: T. Sasińska-Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce (s. 48–49). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bertoa, F.C. (2015). Polish Politics in 2015 All the Power to the Right. Pobrane z: http://www.the-plot.org/2015/12/09/polish-politics-in-2015-all-the-power-to-the-right/.
 • Brzezińska, M.M., Jarentowski, M., Matuszewski, P. (red.). (2016). Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Chmaj, M., Skrzydło, W. (2015). System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Chmaj, M., Żmigrodzki, M. (1996). Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski 1989–2015. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont.
 • Flis, J., Michalak, B. (2017). Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 55, s. 76 – 84. DOI: 10.15804/athena.2017.55.04.
 • Heywood, A. (2008). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowoczesna. (2017). Kim jesteśmy?. Pobrane z: https://nowoczesna.org/kim-jestesmy.
 • Kułakowska, M., Borowiec, P., Ścigaj, P. (red.). (2016). Oblicza kampanii wyborczych 2015. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Markowski, R. (2016). The Polish Parlamentary Election of 2015: A Free and Fair Election That Results in Unfair Political Consequences. West European Politics, 39:6, s.1311–1322. DOI: 10.1080/01402382.2016.1177305.
 • Marzęcki, R., Stach, Ł. (2013). Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy „twardy” elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Niejasne zagrywki PiS z rejestracją komitetu wyborczego. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/polska/pis-kaczynski-ziobro-gowin,artykuly,370184,1.html.
 • Obwieszczenia PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP: Dz.U. 2015 poz. 1731, Dz.U. 2011 nr 218 poz. 1294; Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1438, Dz.U. 2005 nr 195 poz. 1626.
 • Obwieszczenia PKW o wynikach wyborów prezydenckich: Dz.U. 1990 nr 83 poz. 483, Dz.U. 1995 nr 126 poz. 604, Dz.U. 2000 nr 85 poz. 952, Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1647, Dz.U. 2010 nr 113 poz. 746, Dz.U. 2015 poz. 650
 • Piasecki, A., Michalak, R. (2016). Polska 1945–2015. Historia polityczna. PWN: Warszawa.
 • Preferencje partyjne przed wyborami. Komunikat z badań, nr 142. (2015). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Preferencje partyjne w sierpniu. Komunikat z badań, nr 116. (2015). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Preferencje w wyborach prezydenckich. Komunikat z badań, nr 55. (2015).Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Rafałowski, W. (2017). Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru. Warszawa: ASPRA-JR.
 • Sieklucki, D. (2010). System partyjny Polski. W: B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej (s. 259–266). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sieklucki, D. (2009). Wybory 2005 i 2007 roku a partie lewicy na polskiej scenie politycznej. Politeja, nr 2(12), s. 92–93
 • Sieklucki, D. (2016). Wzorce rywalizacji politycznej w kampaniach wyborczych 2015 r. W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015 (s. 290 – 301). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sielski, J. (2006). Ewolucja polskiego systemu partyjnego. W: K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej (s. 11–23). Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 • Sobolewska-Myślik, K. (2004). Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sokołowski, J. (2016). Analiza działań marketingowych poszczególnych kandydatów w wyborach prezydenckich 2015 roku – Magdalena Ogórek. W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015 (s. 117–118). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Strategia zmiany. (2015). Pobrane z: http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/strategia-zmiany/.
 • Wojnicki, J. (2014). Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wybory prezydenckie: pewność głosowania, preferencje niezdecydowanych i przewidywania wyniku wyborów. Komunikat z badań, nr 60. (2015). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki wyborów. (2011) Pobrane z: http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html.
 • Wybory 2015 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki Sejm. (2015). Pobrane z: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0.
 • Wypowiedź Pawła Kukiza. (2017). Pobrane z: http://ruchkukiza.pl/.

political rivalry kampania wyborcza rywalizacja polityczna system partyjny partie polityczne wybory Italian party system election campaign elections political parties

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart