Russian Phobia or a Real Threat? Propaganda-Related Elements of Russian Information Warfare in Ukraine and Their Implications for Euro-Atlantic Security

Author: Anna Antczak
Institution: Academy of Finance and Business Vistula in Warsaw
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 163-178
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.10
PDF: apsp/56/apsp5610.pdf

The article discusses Russian information warfare focusing mainly on propaganda issues, which were used during the conflict in Ukraine, and tries to find an answer to the question of to what extent these undertakings are dangerous to Euro-Atlantic security. It provides a political background of the conflict in order to better understand why Russia is using particular information warfare tools. The article analyzes manipulation techniques and the use of specific elements of Russian identity such as the attitude to history and the role of the Orthodox Church. Finally, it discusses a possible influence these actions may have on security and stability of the EU and NATO and their particular member states.

ROSYJSKA FOBIA CZY RZECZYWISTE ZAGROŻENIE? ELEMENTY PROPAGANDOWE ROSYJSKIEJ WOJNY INFORMACYJNEJ NA UKRAINIE I ICH IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO

Artykuł dotyczy wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską i koncentruje się głównie na kwestiach związanych z narzędziami propagandowymi, które były wykorzystywane podczas konfliktu na Ukrainie. Artykuł stanowi także próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia rosyjskie działania są groźne dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Kwestie te są zaprezentowane na tle politycznych realiów konfliktu, aby lepiej zrozumieć, dlaczego Rosja wykorzystuje konkretne narzędzia walki informacyjnej. Artykuł analizuje techniki manipulacji, w tym stosowania specyficznych elementów tożsamości rosyjskiej, takich jak historia czy Kościół prawosławny. Artykuł zamyka analiza możliwego wpływu tych działań na bezpieczeństwo i stabilność UE i NATO oraz poszczególnych państw członkowskich.

REFERENCES:

wojna informacyjna Rosja Ukraina bezpieczeństwo propaganda security Russia information warfare Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart