Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/58/apsp58toc.pdf

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Publikacja “Athenaeum Polskie Studia Politologiczne” w języku angielskim i udostępnienie wersji cyfrowej w wolnym dostępie to zadania finansowane w ramach umowy 525/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

spis treści table of contents

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart