Consolidation of the Influence of Federal Security Service in the Perspective of Russian Anti-Terrorist Laws from 2016

Author: Justyna Doroszczyk
Institution: Polish Academy of Sciences in Warszawa
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 236-254
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.15
PDF: apsp/59/apsp5915.pdf

The article is an analysis of strengthening the powers and status of the Federal Security Service. The main context is the new anti-terrorism law adopted in 2016. The main thesis of the article is the belief that the new anti-terrorism law significantly expands the powers, control and a surveillance of the Federal Security Service, which has a dominant role in the system of the Russian secret services. Hypothetical relationship between the new law and the consolidation of influence of Federal Security Service is one of the stages of FSB-fication of power in the Russian Federation.

KONSOLIDACJA WPŁYWÓW FEDERALNEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE ROSYJSKIEGO PRAWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO Z 2016 ROKU

Artykuł stanowi analizę tendencji wzmacniania uprawnień i statusu Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Głównym kontekstem jest przyjęte w 2016 r. nowe prawo antyterrorystyczne. Podstawową tezą artykułu jest przekonanie, że nowelizacja ustawodawstwa antyterrorystycznego z 2016 r. znacznie rozszerza uprawnienia, kontrolę i nadzór Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która odgrywa dominującą rolę w systemie rosyjskich służb specjalnych i jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie zagrożenia terrorystycznego. Hipotetyczna relacja między nowym prawem a konsolidacją wpływu Federalnej Służby Bezpieczeństwa stanowi jeden z etapów FSB-fikacji władzy w Federacji Rosyjskiej.

BIBLIOGRAFIA:

Federal Security Service (FSB) Putin antiterrorism law Russian secret services FSB prawo antyterrorystyczne rosyjskie służby specjalne

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart