Utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej jako dowód FSB-fikacji władzy w Federacji Rosyjskiej

Author: Justyna Doroszczyk
Institution: Polska Akademia Nauk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 211–228
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.11
PDF: apsp/54/apsp5411.pdf

Artykuł poświęcony jest analizie kompetencji, funkcji oraz politycznego potencjału utworzonej w 2016 roku Federalnej Służby Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej. Powstanie nowej specsłużby jest konceptualizowane jako sformalizowany przykład ewolucyjnej FSB-fikacji władzy w Rosji. Analizowany w artykule casus utworzenia Federalnej Służby Gwardii Narodowej wpisuje się w rosyjską tradycję służb specjalnych jako strategicznego narzędzia zabezpieczającego reżim przed potencjalną destabilizacją w perspektywie elekcji prezydenckiej w 2018 roku.

ESTABLISHMENT OF THE FEDERAL NATIONAL GUARD TROOPS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A EVIDENCE OF EVOLUTIONARY FSB-FICATION OF POWER IN RUSSIA

The article is devoted to the analysis of the competence, functions and political potential of the Federal National Guard Troops Service of the Russian Federation, established in 2016. The creation of a new formation of secret service is conceptualized as a formalized example of evolutionary “fsb-fication” of power in Russian Federation. Casus of establishment of the Federal National Guard Troops Service of the Russian Federation, which is analyzed in the article, is presented as a part of the tradition of the Russian special services as a strategic tool for protecting the regime in order to manage with potential destabilization due to the presidential election in 2018.

BIBLIOGRAFIA:

służby specjalne FSB rosgwardia Putin federalna służba gwardii narodowej secret services Russian Guards National Guard of Russia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart