The Republic of Georgia in the Face of a Crisis: The Effectiveness of External Activities

Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
Institution: Nicolaus Copernicus University
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 117–130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.06
PDF: apsp/52/apsp5206.pdf

The problem of effectiveness of reaction to external crisis expressed by participants of the international system is very much a live issue. In view of growing military conflicts in many parts of the world, the question how effective the relations between the players are in the international arena is a category worth analysing. This article concerns the Russian-Georgian crisis, whose most important manifestation was the military conflict in August 2008 and most significant result – the loss of Georgia’s territorial integrity and the strengthening of Russia’s position in the post-Soviet area. The analysis, conducted according to the presented scheme, focused on the effectiveness of external activities undertaken by the Republic of Georgia in the face of the Moscow-Tbilisi crisis.

REPUBLIKA GRUZJI W OBLICZU KRYZYSU. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Problem skuteczności reakcji uczestników systemu międzynarodowego na kryzys zewnętrzny jest kwestią bardzo aktualną. Z uwagi na pogłębiające się konflikty zbrojne w wielu rejonach świata kwestia skuteczności powiązań istniejących pomiędzy graczami na arenie międzynarodowej jest wartą analizy kategorią. Artykuł ten dotyczy kryzysu rosyjsko-gruzińskiego, którego najważniejszą emanacją był konflikt militarny w sierpniu 2008 roku, a najistotniejszym skutkiem – utrata integralności terytorialnej przez Gruzję oraz wzmocnienie pozycji Rosji na obszarze poradzieckim. Analizie przeprowadzonej według zaprezentowanego schematu podlegała skuteczność działań zewnętrznych Republiki Gruzji w obliczu kryzysu na linii Moskwa–Tbilisi.

BIBLIOGRAFIA:

 • Allison, R. (2009). The Russian Case for Military Intervention in Georgia: International Law, Norms and Political Calculation. European Security, 18 (2), 173–200.
 • Antonenko, O. (2012). Toward a New Strategy for Addressing Regional Conflicts in the South Caucasus. In: F. Ismailzade, G.E. Howard (eds.), The South Caucasus 2012: Oil, Democracy and Geopolitics(p. 271–293). Washington, DC: The Jamestown Foundation.
 • Asmus, R.D. (2010). A Little War That Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West. New York: Palgrave Macmillan.
 • Boesen, H., Larsen, L. (2012). The Russo-Georgian War and Beyond: Towards a European Great Power Concert. European Security, 21 (1), 102–121.
 • Brecher, M. (1977). Toward a Theory of International Crisis Behavior. International Studies Quarterly, 21 (1), 39–74.
 • Bryc, A. (2009). Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bryc, A. (2011). Bezpieczeństwo w poradzieckim ładzie międzynarodowym. In: A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan (eds.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego(p. 104–120). Warszawa: Difin.
 • Burton, J.W. (1984). Global Conflict: The Domestic Sources of International Crisis. University of Maryland Center for Intl.
 • Cohen, R. (1979). Threat Perception in International Crisis. Madison: University of Wisconsin Press.du Plessis, S., Freytag, A., Boshoff, W. (2015). Deliberate Recovery Policy, Politics, the Economic Recovery from the International Financial Crisis. Taiwan Journal of Democracy, 11 (1), 17–36.
 • Fawn, R., Nalbandov, R. (2012). The Difficulties of Knowing the Start of War in the Information Age: Russia, Georgia and the War over South Ossetia, August 2008. European Security, 21 (1), 57–89.
 • GEOSTAT (2016). 2014 General Population Census. Retrieved from: http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/population/Census_release_ENG_2016.pdf.
 • Government of Georgia (2005). National Security Concept of Georgia, 2005. Retrieved from: http://www.parliament.ge/files/292_880_927746_concept_en.pdf.
 • Halbach, U. (2012). The Southern Caucasus’ Integration with NATO and EU: Current Developments and Future Perspectives. In: F. Ismailzade, G.E. Howard (eds.), The South Caucasus 2012: Oil, Democracy and Geopolitics (p. 295–312). Washington, DC: The Jamestown Foundation.
 • Kącka, K. (2012). Classical Theory of International Relations in View of International Security. In: K. Adamek, K. Wilczyńska (eds.), Bezpieczeństwo współczesnego świata: aspekty bezpieczeństwa narodowego(p. 131–145). Poznań: Maiuscula.
 • King, C. (2008). The Five-Day War Managing Moscow After the Georgia Crisis. Foreign Affairs, 87 (6), 2–11.
 • Lebow, R.N. (1984). Between Peace and War: The Nature of International Crisis. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.
 • Libaridian, G. (2012). Opportunities Gained and Lost: South Caucasus Security since Independence. In: F. Ismailzade, G.E. Howard (eds.), The South Caucasus 2012: Oil, Democracy and Geopolitics (p. 237–256). Washington, DC: The Jamestown Foundation.
 • Materski, W. (2010). Gruzja. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • McClelland, C.A. (1961). The Acute International Crisis. World Politics, 14 (1), 182–204.
 • Mouritzen, H., Wivel, A. (2012). Explaining Foreign Policy: International Diplomacy and the Russo-Georgian War. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
 • North, R.C. (1963). Content Analysis: A Handbook with Applications for the Study of International Crisis. Illinois: Northwestern University Press.
 • Odutayo, A. (2016). Human Security and the International Refugee Crisis. Journal of Global Ethics, 12 (3), 365–379.
 • Parmentier, F. (2009). Normative Power, EU Preferences and Russia. Lessons from the Russian-Georgian War. European Political Economy Review, 9 (Autumn), 49–61.
 • Piechowiak-Lamparska, J. (2013). The Position of Georgia on the International Arena After 2008. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Politics (p. 419–436). Toruń: Adam Marszałek Publishing House.
 • Rondeli, A. (2014). The Russian-Georgian War and Its Implications for Georgia’s State Building. In: S.F. Jones (ed.), The Making of Modern Georgia, 1918–2012: The First Georgian Republic and Its Successors (p. 35–48). London & New York: Routledge.
 • Tarkhan-Mouravi, G. (2014). Georgia’s European Aspirations and the Eastern partnership. In: S.F. Jones (ed.), The Making of Modern Georgia, 1918–2012: The First Georgian Republic and Its Successors (p. 49–73). London & New York: Routledge.
 • The Georgian Foreign Policy Strategy for the Years 2006–2009 (2006). Retrieved from: http://india.mfa.gov.ge/files/-Documents/strategy2006_2009.pdf.
 • Trenin, D. (2012). A Landscape After the Battle: The Variable Geopolitics of the South Caucasus. In: F. Ismailzade, G.E. Howard (eds.). The South Caucasus 2012: Oil, Democracy and Geopolitics(p. 257–269). Washington, DC: The Jamestown Foundation.
 • Tsereteli, M. (2014). Georgia as a Geographical Pivot: Past, Present, and Future. In: S.F. Jones (ed.), The Making of Modern Georgia, 1918–2012: The First Georgian Republic and Its Successors(p. 74–93). London & New York: Routledge.
 • Walter, A. (2016). Open Economy Politics and International Security Dynamics: Explaining International Cooperation in Financial Crises. European Journal of International Relations, 22 (2), 289–312.
 • Whitman, R.G., Wolff, S. (2010). The EU as a Conflict Manager? The Case of Georgia and Its Implications. International Affairs, 86 (1), 87–107.

Georgia international crisis effectiveness of external activities Russia Russian-Georgian relations 2008 August war kryzys międzynarodowy skuteczność działań zewnętrznych Gruzja Rosja stosunki rosyjsko-gruzińskie wojna sierpniowa 2008

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart