Unia Europejska i NATO wobec wojny hybrydowej na Ukrainie

Author: Anna Antczak-Barzan
Institution: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 29–45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.02
PDF: apsp/50/apsp5002.pdf

Artykuł ma na celu ukazanie przyczyn konfliktu na Ukrainie w odniesieniu do struktur zachodnich – Unii Europejskiej oraz NATO i ich reakcji na wydarzenia, jakie miały i mają miejsce w tym kraju, a także oczekiwań społeczności międzynarodowej i samej Ukrainy względem tych graczy. Artykuł uwypukla także specyficzne cechy konfliktu, które wskazują na jego hybrydowy charakter, wyjaśniając jednocześnie przyczyny i możliwe skutki.

THE ATTITUDE OF THE EUROPEAN UNION AND NATO TOWARDS THE HYBRID WAR IN UKRAINE

The article aims at presenting the reasons of the conflict in Ukraine with respect to the Western structures – the European Union and the North Atlantic Alliance, as well as the reaction of those on the developments in this country with relation to the expectations of the international community and Ukraine itself. It also indicates these characteristics of the war which point out its hybrid nature, together with an explanation of their causes and possible consequences.

BIBLIOGRAFIA:

 • Dudzińska, K., Gawlikowska-Fyk, A. (2014). Rynek gazu na Ukrainie: główne wyzwania i możliwe działania UE Biuletyn PISM, nr 41 (1153).
 • European Parliament ratifies EU-Ukraine Association Agreement. (2014). Pobrane z: http://www.europarleuropa.eu/news/en/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement.
 • European Union’s support to Ukraine – update (9 April 2014), Brussels: European Commission Memo EU-Ukraine relations (17 April 2014), Brussels: Fact Sheet No 140417/03.
 • Fettweis, C.J. (2010). Dangerous Times? The International Politics of Great Power Peace Washington: Georgetown University Press.
 • Formuszewicz, R. (2014). Germany’s Policy towards Russia: New Wine in an Old Wineskin. Policy Paper, nr 7 (90) W: Biuletyn PISM (2014).
 • Kaca, E. (2014). Unijny pakiet pomocy dla Ukrainy: jak zwiększyć jego skuteczność? Biuletyn PISM, nr 25 (1137).
 • Kościński, P., Zasztowt K. (2014). Secesja Krymu – konsekwencje dla Ukrainy, Rosji i Europy. Biuletyn PISM, nr 31 (1143).
 • Monaghan, A. (2014). Kryzys ukraiński a stosunki NATO-Rosja. Przegląd NATO Pakiet Wsparcia dla Ukrainy (5 marca 2014), Bruksela: Komisja Europejska.
 • Parkes, R., Sobják, A. (2014). Understanding EU Action during “Euromaidan”: Lessons for the Next Phase Strategic File, nr 5 (41). W: Biuletyn PISM (2014).
 • Płóciennik, S., Toporowski, P. (2014). Ukraina w opałach: pomoc finansowa, reformy, oczekiwania Biuletyn PISM, nr 23 (1135).
 • Rostowska, M., Toporowski, P. (2014). „Kłopoty za wschodnią granicą – następstwa dla europejskiego biznesu”. Biuletyn PISM, nr 37 (1149).
 • Sheehan, M. (2009). Ewolucja nowoczesnych wojen W: Baylis, J., Wirtz, J., Gray, CS, Cohen E. (red). Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szef MSZ Niemiec nie widzi Ukrainy w NATO. A w UE? „Zadanie dla pokoleń”. (2014). Pobrano z: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szef-msz-niemiec-niewidzi-ukrainy-w-nato-a-w-ue-zadanie-dla-pokolen,491639.html.
 • Toffler, A., Toffler, H. (2006). Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 • UE przygotowała trzy rodzaje sankcji wobec Rosji. Kraje członkowskie podzielone. (2014). Pobrane z: http://www.rmf24.pl/raport-ukraina/fakty/news-ue-przygotowala-trzyrodzaje-sankcji-wobec-rosji-kraje-czlon,nId,1410603.

NATO Unia Europejska Ukraina wojna konflikt European Union Ukraine war conflict

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart