Author: Łukasz Młyńczyk
Institution: University of Zielona Góra
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0606-2483
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 59-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.04
PDF: apsp/60/apsp6004.pdf

The aim of the article is to define the methodological status of the proposed new sub-discipline of political sciences – the political science of religion (politology of religion). The diagram of naturalism adopted in the text indicates the choice of the perspective of cognition for an alliance of religions and politics as a single social and political phenomenon. The position expressed in the text aims to find a common knowledge base for the two most important social phenomena. The presented postulate takes into account the combination of knowledge in the field of political sciences and theology, sociology of religion, religiousness or history with the classical methodology of sciences, characteristic for mathematical natural science.

POLITOLOGIA O RELIGII W PERSPEKTYWIE UMIARKOWANEGO NATURALIZMU METODOLOGICZNEGO

Celem artykułu jest próba określenia metodologicznego statusu postulowanej nowej subdyscypliny nauk o polityce – politologii religii. Przyjęty w tekście schemat rozumiejącego naturalizmu wskazuje wybór perspektywy poznania dla sojuszu religii i polityki jako jednego zjawiska społecznego-politycznego. Stanowisko wyrażone w tekście zmierza do znalezienia wspólnej płaszczyzny wiedzy dla dwóch najważniejszych zjawisk społecznych. Zaprezentowany postulat uwzględnia łączenie wiedzy z zakresu nauk o polityce oraz teologii, socjologii religii, religioznawstwa czy historii z klasyczną metodologią nauk, charakterystyczną dla zmatematyzowanego przyrodoznawstwa.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bachryj-Krzywaźnia, M. (2016). Filozoficzne ramy i przesłanki zrożnicowania podejścia interpretacjonistycznego. Wrocławskie Studia Politologiczne, 21, 7–23. DOI: 10.19195/1643-0328.21.1.
 • Bloom, A. (2012). Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentow. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 • Dawkins, R. (2012). Samolubny gen. Warszawa: Proszyński i S-ka.
 • Dennett, D.C. (2017). Religia jako zjawisko naturalne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Dennet, D.C., & Plantinga, A. (2014). Nauka i religia: czy można je pogodzić. Krakow: Copernicus Center Press.
 • Dilthey, W. (1987). O istocie filozofii i inne pisma. Warszawa: PWN.
 • Dworkin, R. (2014). Religia bez Boga. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Eibl-Eibesfeldt, I. (2017). Love and Hate: The Natural History of Behavior Patterns. London and New York: Routledge.
 • Feynman, R.P. (2005). Przyjemność poznawania. Warszawa: Proszyński i S-ka.
 • Gazzaniga, M.S. (2011). Istota człowieczeństwa: co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa.
 • Gazzaniga, M.S. (2012). Przyrodniczy umysł: biologiczne korzenie myślenia, emocji, seksualności, języka oraz inteligencji. In: L. Balcerowicz (ed.), Odkrywając wolność: przeciw zniewoleniu umysłow (pp. 947–962). Poznań: Zysk i Ska.
 • Grad, J. (2012). Jerzy Kmita (1931–2012) – wspomnienie. Nauka, 3, 177–188.
 • Grobler, A. (2006). Metodologia nauk. Krakow: Znak.
 • Grobler, A. (2016). Dwa pojęcia wiedzy: w stronę unifikacji. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 25(1), 141–160.
 • Heller, M. (2014). Granice nauki. Krakow: Copernicus Center Press.
 • Heller, M. (2016). Filozofia nauki. Krakow: Copernicus Center Press.
 • Heller, M., & Życiński, J. (2016). Dylematy ewolucji. Krakow: Copernicus Center Press.
 • Himmelfarb, G. (2018). Drogi do nowoczesności: brytyjskie, francuskie i amerykańskie oświecenie. Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Hodgson, G.M. (1998). On the Evolution of Thorstein Veblen’s Evolutionary Economics. Cambridge Journal of Economics, 22(4), 415–431. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a013726.
 • Hodgson, G.M. (2002). Institutional Economics and the Problem of Historical Specificity. In: H.H. Nau, & B. Schefold (eds.), The Historicity of Economics: Continuities and Discontinuities of Historical Thought in 19th and 20th Century Economics (pp. 92–125). Berlin: Springer.
 • Judt, T. (2011). Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych wspołczesnych bolączkach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Kmita, J. (1973). Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lacan, J. (2017). Triumf religii. Warszawa: PWN.
 • Leder, A. (2016). Rysa na tafli: teoria w polu psychoanalitycznym. Warszawa: PWN.
 • Lilla, M. (2009). Bezsilny Bog. Religia, polityka i nowoczesny Zachod. Warszawa: Wydawnictwo AB.
 • Masters, R.D. (1991). Polityka jako zjawisko biologiczne. In: B. Szacka, & J. Szacki (eds.), Człowiek, zwierzę społeczne (pp. 127–159). Warszawa: Czytelnik.
 • Mazurkiewicz, P. (2017). Europa jako kinder niespodzianka. Krakow: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Michalak, T. (2012). Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa. In: J. Wilkin (ed.), Teoria wyboru publicznego. Głowne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Michalak, R. (2014). Wstęp. Politologia religii – postulowana subdyscyplina politologii. In: R. Michalak (ed.), Religijne determinanty polityki (pp. 5–11). Zielona Gora–Sieniawa Żarska: Wydawnictwo Morpho.
 • Michalak, R. (2015). Wstęp. O politycznych ścieżkach religijności i dychotomii koniunktury badawczej politologii religii. In: R. Michalak (ed.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (pp. 5–10). Zielona Gora–Sieniawa Żarska: Wydawnictwo Morpho.
 • Młyńczyk, Ł. (2015). Między kreatywnością a prożnowaniem. Polityczność dwoch typow idealnych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Młyńczyk, Ł. (2017). Co lub kogo falsyfikuje Popper. Problem ścisłej wiedzy politologicznej. Studia Krytyczne, 4, 13–25.
 • Nowak, L. (1991). U podstaw teorii socjalizmu. Vol. 1: Własność i władza: o konieczności socjalizmu. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Nowak, L. (2011). Dogmat „ukąszenia Heglowskiego”. In: L. Nowak [K. Brzechczyn, (ed.)], Polska droga do socjalizmu. Pisma polityczne 1980–1989. Poznań: IPN.
 • Nowak, M. (2009). Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii. Problem i jego konceptualizacja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Osiatyński, W. (2009). O prymacie etyki: rozmowa z Walentyną Leonowicz. In: W. Osiatyński, Zrozumieć świat: rozmowy z uczonymi 25 lat poźniej. Warszawa: Czytelnik.
 • Ossowski, S. (2001). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 • Popper, K.R. (1999). Nędza historycyzmu. Warszawa: PWN.
 • Popper, K.R. (2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWN.
 • Popper, K.R. (2012). Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna. Warszawa: PWN.
 • Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Proszyński i S-ka.
 • Schmitt, C. (2000). Pojęcie polityczności. In: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma (pp. 31–42). Krakow–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Taleb, N.N. (2013). Antykruchość: o rzeczach, ktorym służą wstrząsy. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 • Tarnawski, E. (2003). Kapitalizm jako władza, polityka jako biznes: ewolucyjna teoria polityki Thorsteina Veblena i lekcja z rosyjskiego kapitalizmu. In: J. Osiński (ed.), Wzrost gospodarczy i rozwoj społeczny jako paradygmaty wspołczesności (pp. 127–159). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Topolski, J. (1978). Rozumienie historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Veblen, T. (1898). Why Is Economics Not an Evolutionary Science? The Quarterly Journal of Economics, 12(4), 373–397. DOI: 10.2307/1882952.
 • Veblen, T. (2008). Teoria klasy prożniaczej. Warszawa: Muza.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Węsierski, M.R. (2011). Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych. W stronę idei jedności nauki. Warszawa: Semper.
 • Wielomski, A. (2017). W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta. Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecky.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.