Rosja–ASEAN: nowe koncepcje współpracy i stare ograniczenia

Author: Małgorzata Pietrasiak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 207-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.12
PDF: apsp/61/apsp6112.pdf

W artykule została przedstawiona ewolucja stosunków Rosji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, ze szczególnym uwzględnieniem relacji współczesnych. W drugiej dekadzie XXI w. Rosja zintensyfikowała kierunek azjatycki swojej polityki zagranicznej. W opinii wielu ekspertów ta polityka przekłada się w zbyt oczywisty sposób na relacje z Chinami, przez co Rosja może uzależnić się od tego mocarstwa i być postrzegana jako niesamodzielny gracz regionalny. Podejmowane są zatem działania, aby zdywersyfikować partnerów. ASEAN jest jednym z bardziej perspektywicznych, choć jednocześnie trudnych kierunków. Perspektywicznych ze względu na dynamikę rozwoju oraz aktywne uczestnictwo w regionalnych, jak również transregionalnych działaniach, trudnych, bowiem mimo deklaracji rozwój stosunków między ASEAN i Rosją postępuje powoli. Nową koncepcją rosyjską, która ma ożywić współpracę a jednocześnie pokazać, że Rosja może być niezależnym graczem regionalnym, jest projekt Wielkiej Euroazji, który jest zgodny z aktualnymi trendami „nowego regionalizmu”.

RUSSIA-ASEAN: NEW CONCEPTS OF COOPERATION VS. PAST LIMITATIONS

The article examines the evolution of political ties between Russia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the special regard to contemporary relations. In the 2nd decade of the 21st century Russia intensified the “Asian direction” of its foreign policy. A lot of political pundits claim that this strategy has an impact on relations with China, and can lead to the growing reliance on Beijing. Therefore Russia, which may be perceived as a dependent regional player, takes actions to diversify political partners. Southeast Asia is one of the most prospective but difficult regions to establish a network of alliances. Prospective – because of its dynamic development, and participation in regional and transregional initiatives. Difficult, cause despite many declarations, improvement of the relations between the ASEAN and Russia has been advancing at a slow pace. The concept of Great Euroasia, which is a typical trend of “new regionalism”, can revive cooperation, making Russia independent regional player.

BIBLIOGRAFIA:

 • ASEAN Statistical Yearbook 2016/17.(2017).Pobrane z: https://asean.org/sto­rage/2018/01/ASYB_2017-rev.pdf.
 • ASEAN Yearbook on International Merchandise Trade in Goods (IMTS).(2016).Pobrane z: https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2016/11/ASEAN­-IMTS-2015_hires-1.pdf.
 • Baldwin, R., Kawai, M.(2013).Multilateralizing Asian Regionalizm.ADBI Working Paper Series, ADBInstitute nr.431.Pobrane z: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156286/adbi-wp431.pdf
 • Final Soczi Declaration of the ASEAN-Russian Federation Commemorative Summit to Mark the 20th Anniversary of ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership “Moving Towards a Strategic Partnership for Mutual Benefit”.(2018).Pobrane z: https://www.asean.org/storage/2016/05/SD-of-the-ASEAN-Russia-CommSummit­-Final.pdf.
 • Free Trade Agreement Between the EAEU and Vietnam.(2015).Pobrane z: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU­-VN_FTA.pdf.
 • Gabuev, A.(2015).A “Soft Alliance”? Russia–China Relations after the Ukraine Crisis, European Council on Foreign Relations.Pobrane z: http://lea.vitis.uspnet.usp.br/arquivos/a-soft-alliance-russia-china-relations-after-the-ukraine-crisis_alexander­-gabuev.pdf.
 • Ha Anh Tuan, (2008).Balance of Power of Southeast Asian Countries: The Origin of Peace and Autonomy in the Post-Cold War Era.W: S.Wilmar, S.Kiran (red.).Sustaining a Resilient Asia Pacific Community.Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Hanggi, H.(2000).Interegionalism: Empirical and Theoretical Perspectives.Paper prepared for workshop, May 18.Los Angeles, CA.Pobrane z: https://www.cap.lmu.de/transatlantic/download/Haenggi.PDF.Joint Statement of the 3rd ASEAN­-Russian Federation Summit on Strategic Partnership.(2018).Pobrane z: https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/asean/press_statements_spe­eches/2018-01/2018-11/Press_2018-11-144.html.
 • Kanajev, E.A.(2017).Probliema Juzhniekitajskogo mira Novyje kategorii analiza.Jugovostochnaja Azja: aktualnyje problemy razvitija, 35, 32–44.
 • Kanajev, E.A.(2018).Formirujusheeca evroazjatickoje izmirienije otnoshenii Rossii.W: A.W.Lukin (red.).Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. Osnownyje tendencji i wyzowy dla Rossii (s.471–494).Moskwa: Miezhdunarodnyje Otnoshenija.
 • Karaganov, S.(2018).Mieżdunarodnyje tendencjii i rossijskaja wnieshniaja politika.W: A.W.Lukin (red.).Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. Osnownyje tendencji i wyzowy dlia Rossii (12–29).Moskwa: Miezhdunarodnyje Otnoshenija.
 • Koldunova, E.(2018).ASEAN, WAS i ATES, Chto udalos sdielat’Rossii w 2018 godu.Pobrane z: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/asean-vas-i-ates-chto-udalos-sdelat-rossii-v-2018-godu/.
 • Korolev, A.(2018).Russia in the South China Sea: Balancing and Hedging.Foreign Policy Analysis.DOI: 10.1093/fpa/orx015.
 • Lokshyn, G.M.(2010).Dialogovoje Partnerstwo Rossija-ASEAN: Sotrudnichestvo w sfierie politiki i biezopasnosti.W: E.V.Kobielev, G.M.Lokshyn, N.P.Maletin (red.).ASEAN w nachale XXI w. (s.298–308).Moskwa: „Forum”.
 • Lokshyn, G.M.(2016).ASEAN i territorialnyje spory w jużnokitajskom morie.W: W.M.Mazyrin, Novyje vyzowy i mechanizmy bezopasnosti w Vostochnoj Azji (s.392–412).Moskwa: „Forum”.
 • Lukin, A.W.(2018).Postbipolarnyj mir: rozhdienije novovo miroporiadka ili pogru­żenije w chaos?.W: A.W.Lukin (red.).Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. Osnownyje tendencji i wyzowy dlia Rossii (s.30–51).Moskwa: Miezhdunarodnyje Otnoshenija.
 • Overview ASEAN-Russia Dialogue Relations.(2018).Pobrane z: https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Overview-ASEAN-Russia-Dialogue-Relations.pdf.
 • Pietrov, I.(2013).Rossija vozvrashchajetsa vo Vietnam.Pobrane z: http://www.km.ru/economics/2013/11/13/vladimir-putin/725140-rossiya-vozvrashchaetsya-vo-vetnam.
 • Severino, R., Thuzar, M.(2012).ASEAN Regionalism and the Future of ASEAN-Russia Relations.W: V.Sumsky, M.Hong, A.Lugg (red.).ASEAN-Russia. Foundations and Future prospects (22–30).Singapore: ISEAS.Telkom-3/Ekspress-MD2 launch failure.(2012) Pobrane z: http://www.russianspaceweb.com/proton_telkom3.html.
 • Thambipillai, P.(2012).Southeast Asia and Russia: Forging a new Regional Architecture.W: V.Sumsky, M.Hong, A.Lugg (red.).ASEAN-Russia. Foundations and Future Prospects (110–123).Singapore: ISEAS.Timofeev, I., Lissovolik, Y., Filippova, L., (2017).Vision of the Belt and Road Initiative: From the Rivalry of the Great Powers to Forging a New Cooperation Model In Eurasia.China&World Economy, 25(5), 62–77.
 • Tsvetov, A.(2017).Russia’s Asian Trade game.Pobrane z: https://thediplomat.com/tag/ russia-asia-relations/.
 • Voronin, A.S., Kozłov, A.A.(2010).Rossija-ASEAN: k otnoshenijam rozvitogo i vsie­obemlushchego partnerstwa.W: E.V.Kobielev, G.M.Lokshyn, N.P.Maletin (red.).ASEAN w nachale XXI w. (s.309–338).Moskwa: „Forum”.
 • Żoładkiewicz, K.(2016).Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
 • Problemy współczesnej gospodarki światowej, 3(81), 335–344.DOI: 10.18276/frfu.2016.81-29.

international relations stosunki międzynarodowe Rosja ASEAN regionalizm Wielka Euroazja Russia regionalism Greater Eurasia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart