Determinants and Implications of Political and Economic Relations between China and South Korea during the Reign of Xi Jinping

Author: Paweł Bielicki
Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 129-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.08
PDF: apsp/71/apsp7108.pdf

Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i implikacji charakteryzujących relacje chińsko- -południowokoreańskie za rządów Xi Jinpinga na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Celem moich rozważań będzie opisanie aktualnego stanu rzeczy we wzajemnych stosunkach oraz próba przeanalizowania, jak relacje obu podmiotów będą wpływać na konfigurację międzynarodową systemu bezpieczeństwa na terenie Azji Wschodniej. Na wstępie niniejszego studium prześledzę historię wzajemnych relacji za czasów zimnej wojny i proces normalizacji stosunków. Następnie przeanalizuję kontakty na linii Chiny–Republika Korei od 2013 r. i objęcia przez Xi Jinpinga oraz Parka Geun-hye sterów władzy w swoich krajach, skupiając się na najistotniejszym wówczas dla obustronnych związków problemie programu nuklearnego Korei Północnej. Niezwykle ważnym zagadnieniem w niniejszym tekście jest poruszenie kwestii zainstalowania na terenie Korei Południowej amerykańskiego systemu przeciwrakietowego THAAD w lipcu 2016 r., co doprowadziło do pogorszenia się relacji między Chinami a Republiką Korei, gdyż chiński rząd potraktował ten krok jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ChRL. Istotnym punktem moich rozważań będzie także znaczenie rywalizacji amerykańsko-chińskiej dla kontaktów między rządami obu omawianych w tekście krajów azjatyckich. W dalszej części opisuję kontakty Pekin–Seul po wybuchu epidemii koronawirusa na przełomie 2019 i 2020 r. Dodatkowo poruszam także problem powiązań ekonomicznych obu państw. W podsumowaniu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości należy spodziewać się intensyfikacji stosunków Pekin–Seul. Zamierzam stwierdzić, jak przybierająca na sile rywalizacja na linii Stany Zjednoczone–Chiny może przyczynić się do modyfikacji priorytetów dyplomacji południowokoreańskiej.

UWARUNKOWANIA I IMPLIKACJE POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH RELACJI CHIN Z KOREĄ POŁUDNIOWĄ ZA RZĄDÓW XI JINPINGA

The subject of my interest is the presentation of the most important determinants and implications that characterize Sino-South Korean relations under Xi Jinping. The aim of my considerations will be to describe the current state of affairs in mutual relations and an attempt to analyse how the relations of both entities will affect the international configuration of the security system in East Asia. At the beginning of this study, I follow the history of mutual relations during the Cold War and the process of normalization of relations. Then I analyse the contacts between China and the Republic of Korea since 2013 and the assumption of power by Xi Jinping and Park Geun-hye in their respective countries, focusing on the problem of the North Korean nuclear program, which was most important at that time for bilateral unions. An extremely important issue mentioned in this text mention is the installation of the United States system THAAD in July 2016, which caused deterioration of relations between China and the Republic of Korea, because the Chinese government treated this step as a threat to the security of the PRC. An important point in my considerations will also be the problem of USChinese rivalry in contacts between the governments of the two Asian countries discussed in the text. Later, I describe the contacts between Beijing and Seoul after the outbreak of the coronavirus epidemic at the turn 2020. In addition, I also mention the problem of economic ties between the two countries. In conclusion, I would like to answer the question of whether Beijing-Seoul relations should be intensified in the future. I am going to conclude how the escalating US-China rivalry could contribute to modifying the priorities of South Korean diplomacy.

BIBLIOGRAFIA:

China USA Chiny Xi Jinping Stany Zjednoczone South Korea Korea Południowa coronavirus koronawirus Moon Dze In Moon Jae-in

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart