Political and Economic Determinants of the Attitudes of the Young Generation in the Russian Federation in 2020–2021

Author: Mateusz Kamionka
Institution: Pedagogical University of Kraków
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7316-145X
Author: Paweł Bielicki
Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5015-6869
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 67-87
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.04
PDF: apsp/72/apsp7204.pdf

The aim of our considerations is to present the most important determinants and implications characterizing the views of the young generation of Russians on the political and economic events taking place in the Russian Federation in 2020–2021. The subject of our interest will be the analysis of the causes of growing disapproval of young people towards the president of the country, Vladimir Putin, in this period. At the beginning of this study, we will examine the political situation in Russia following Putin’s next re-election in March 2018 and the deterioration in the economic situation of the country’s young citizens, multiplied by the outbreak and development of the coronavirus pandemic. An important problem that we faced is the attitude towards the return to the country in January 2021 of the oppositionist Alexei Navalny and his immediate detention by repressive state authorities, resulting in social protests, in which young Russians widely participated. It will also be important to analyze the role of social media in shaping the views of Russian youth. In addition, we will discuss the issue of economic problems of the Russian state that are increasing in strength, affecting the condition of the part of Russian society that is entering adulthood. In conclusion, we would like to answer the questions to what extent the disappointment of young Russians towards the person and government of Putin will contribute to the decline in support for him, and whether the Kremlin has real instruments to reverse the trend that is negative for the rulers.

UWARUNKOWANIA POLITYCZNO-EKONOMICZNE POSTAWY MŁODEGO POKOLENIA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 2020–2021

Celem naszych rozważań jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i implikacji charakteryzujących poglądy młodego pokolenia Rosjan na wydarzenia polityczno-ekonomiczne, mające miejsce w Federacji Rosyjskiej w latach 2020–2021. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie analiza przyczyn zjawiska rosnącej w tym przedziale czasowym dezaprobaty młodych wobec prezydenta kraju Władimira Putina. Na wstępie niniejszego studium prześledzimy sytuację polityczną Rosji po kolejnej reelekcji Putina w marcu 2018 r. i pogorszenie się sytuacji gospodarczej młodych obywateli tego kraju, zwielokrotnione na skutek wybuchu i rozwoju pandemii koronawirusa. Ważnym problemem, z którym się mierzymy, jest także ustosunkowanie się do powrotu do kraju w styczniu 2021 r. opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i jego zatrzymania przez represyjne organa państwa, skutkującego społecznymi protestami, których uczestnikami są także młodzi Rosjanie. Istotnym będzie także przeanalizowanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu się poglądów rosyjskiej młodzieży. Dodatkowo poruszymy kwestię przybierających na sile problemów ekonomicznych państwa rosyjskiego, odbijających się na kondycji wchodzącej w dorosłość części rosyjskiego społeczeństwa. W podsumowaniu chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na pytania, na ile rozczarowanie młodych Rosjan osobą i rządami Putina przyczyni się do spadku poparcia dla niego oraz czy Kreml ma realne instrumenty pozwalające na odwrócenie negatywnego dla rządzących trendu.

BIBLIOGRAFIA:

economy youth Navalny politics Putin determinants ekonomia młodzież Nawalny polityka uwarunkowania

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart