The Policy of the Parliamentary Opposition in Negotiations with the Government during the Euromaidan in Ukraine

Author: Liana Hurska-Kowalczyk
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 106-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.06
PDF: apsp/72/apsp7206.pdf

The objective of this article is to establish the main goal the leaders of the parliamentary opposition wanted to achieve in the negotiations with the government during the Euromaidan. In this study, the following methods were applied: the historical method, data analysis, and case study. In the conclusion, it is noted that the main task of the parliamentary opposition in the negotiations with the government was to restore the Constitution of 2004, which limited the presidential competences in executive power and extended

STANOWISKO OPOZYCJI PARLAMENTARNEJ W NEGOCJACJACH Z WŁADZĄ PODCZAS EUROMAJDANU NA UKRAINIE

Celem artykułu było ustalenie głównego zadania, jakie zamierzali zrealizować liderzy opozycji parlamentarnej uczestniczący w negocjacjach z władzą podczas Euromajdanu. Podczas przeprowadzenia badania zostały zastosowane następujące metody: historyczna, analiza danych zastanych, case study. W podsumowaniu udało się ustalić, że głównym zadaniem, które stawiała przed sobą opozycja parlamentarna w negocjacjach z władzą, było przywrócenie redakcji Konstytucji z 2004 r., która ograniczała kompetencje prezydenta wobec władzy wykonawczej i zwiększała w tym zakresie uprawnienia parlamentu.

BIBLIOGRAFIA:

Ukraine parliamentary opposition Euromaidan negotiations protest Ukraina opozycja parlamentarna Euromajdan negocjacje

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart