A Fresh Perception of the Local and National Policies in 1918 – 2008: Making Georgia Known in the World

Author: Toomas Alatalu
Institution: Tallinn University of Technology
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 63-88
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.04
PDF: apsp/44/apsp4404.pdf

Today, the (Western) geopolitics dominant in the decade following the Cold War must consider the rivalling (Eastern) geopolitics. The present article deals with the use of the military bases situated abroad to support separatism in neighbouring countries. In the relations between Abkhazia, Southern Ossetia, Georgia and Russia in 1989 – 2008, special attention is paid to the periods of political standstill when the war was continued as the war of statements conducted by representative bodies in which even the UN Security Council came to be included. The article also focuses on the change of geopolitical visions of Georgia following the Rose Revolution or the waning of the myths of Shevardnadze and Russia’s foreign policy intentions.

Rosnące znaczenie Gruzji – nowe spojrzenie na lokalną i krajową politykę w latach 1918–2008

Dzisiejsza dominująca po zimnej wojnie geopolityka zachodnia musi brać pod uwagę rywalizującą z nią geopolitykę wschodnią. Niniejszy artykuł dotyczy gruzińskich zagranicznych baz wojskowych i ich wykorzystania w celu wspierania separatyzmu w krajach sąsiednich. W stosunkach pomiędzy Abchazją, Osetią Południową, Gruzją i Rosją w latach 1918–2008 szczególną uwagę przywiązuje się do okresów przestoju politycznego, kiedy konflikty kontynuowane były jedynie w formie „wojny słów i wypowiedzi”, w co zaangażowana była również Rada Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł skupia się również na zmianie geopolitycznej wizji Gruzji w wyniku rewolucji róż czy też polityki zagranicznej E. Szewardnadze i Rosji.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alatalu T. (2012). New Friends of Georgia vs. Friends of Georgia. “Estonian Foreign Policy Yearbook” 2011. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute.
 • Alatalu T. (2013). Geopolitics Taking the Signature from the Estonian-Russian Border Treaty (2005). “Baltic Journal of European Studies” 3 (14).
 • Asmus R.D. (2010). A Little War that Shook The World. Georgia, Russia, and the Future of the West. Palgrave: Macmillan.
 • Brzezinski Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books.
 • Commission of the European Communities. (2003a). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. March 11, 2003. [online] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_en.pdf [accessed 10.07.2014].
 • Commission of the European Communities. (2003b). Communication from the Commission to the Council European Neighbourhood Policy. Recommendations for Armenia, Azerbaijan, Georgia and for Egypt and Lebanon. March 2, 2005. [online] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/enp_communication_72_2005_en.pdf [accessed 10.07.2014].
 • Final Act of the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. (1999). Annex 14. Joint Statement of the Russian Federation and Georgia. Istanbul, 17 November 1999. [online] http://www.osce.org/library/14114. [accessed 10.07.2014].
 • Konflikty v Abhazii I Yuzhnoi Ossetyi. (2008). M.A. Volhonskyi, V. A Zakharov, N. Yu. Silayev (eds.). Moskva: Russkaya Panorama.
 • Lakoba S. (2004). Abhazija posle dvuh imperii XIX-XXI vv. Ocerki. Moskva: Slavic Research Center.
 • “New York Times”. (1994). March 6.
 • Russia and the Commonwealth of Independent States. Documents, Data, and Analysis. (1997). Z. Brzezinski, P. Sullivan (eds.). New York: The Center for Strategic and International Studies. Armonk.
 • Walters W. (2004). The Frontiers of the European Union: A Geostrategic Perspective. “Geopolitics” 9 (3).
 • Whitfield, T. (2007). Friends Indeed? The United Nations, Groups of Friends, and the Resolution of Conflict. USIP Press Books.

Gruzja wycofywanie wojsk separatyzm wojna na słowa Georgia withdrawal of foreign troops separatism war of words

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart