Rada programowa
W skład Rady Programowej pisma wchodzą samodzielni pracownicy naukowi ośrodków współtworzących Redakcję „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, wybitni specjaliści w swoich dyscyplinach. Rada podejmuje strategiczne decyzje dotyczące pisma oraz czuwa nad jakością merytoryczną poszczególnych numerów. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Roman Bäcker.

Rada Doradcza (Advisory Board)
To ciało o analogicznym statusie jak Rada Programowa, złożone z politologów reprezentujących w Redakcji „Athenaeum” wybrane ośrodki zagraniczne.

Redaktor Naczelny
Redaktor Naczelny - dr hab. Bartłomiej Michalak kieruje i reprezntuje pismo oraz przewodniczy posiedzeniom Redakcji.

Zespół redakcyjny
Członkowie Zespołu Redakcyjnego zajmują się organizacyjno-technicznymi aspektami pracy redakcyjnej. Wdrażają decyzje Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego. Zapewniają realizację poszczególnych zadań wynikających z cyklu wydawniczego. Koordynacją prac zespołu zajmuje się Sekretarz Redakcji - dr Katarzyna Kącka.

Redaktorzy tematyczni
Każdy redaktor tematyczny jest przypisany, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i specjalnością, do jednego z sześciu głównych działów merytorycznych (subdyscyplin politologii) „Athenaeum” i odpowiada merytorycznie za jakość artykułów tego działu. Redaktorzy tematyczni (naukowcy z ośrodków współredagujących pismo) razem tworzą Kolegium redakcyjne, które podejmuje kolegialne decyzje dotyczące działów i artykułów publikowanych w kolejnych numerach pisma.

Ośrodki współredagujące pismo
„Athenaeum” jest unikalnym w skali Polski pismem naukowym redagowanym przy aktywnej współpracy wielu ośrodków politologicznych z całego kraju.

Adres redakcji
Kontakt z Redakcją jest możliwy drogą elektroniczną (preferowana forma), pocztową i telefoniczną.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.