O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

Author: Kornel Bielawski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 111-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
PDF: cip/15/cip1506.pdf

Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

Sources of cultural and civilizational differentiation in South East Asia

Southeast Asia is an extremely diverse region in terms of cultures and religions. Contemporary southeast asian reality is the result of numerous interactions between different ethnic groups and religions that have taken place throughout history. The nature of the region is also determined by the shape of the terrain and proximity of two civilizations: India and China. The article discusses the sources of civilizational and cultural diversity in Southeast Asia.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bellwood P.S., Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, Honolulu 1997.
 • Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
 • Chapman W., Heritage of Ruins: The Ancient Sites of Southeast Asia and Their Conservation, Honolulu 2013.
 • Coedès G., The making of South East Asia, London 1970.
 • Federspiel H.M., Sultans, Shamans, and Saints. Islam and Muslims in Southeast Asia, Honolulu 2007.
 • Fijałkowski Ł., Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej. Normy – instytucje – ład regionalny, Wrocław 2010.
 • Glover I.C., Connecting prehistoric and historic cultures in Southeast Asia, „Journal of Southeast Asian Studies” 2016, nr 47 (3).
 • Gunn G., History Without Borders: The Making of an Asian World Region (1000–1800), Hong Kong 2011.
 • Hutterer K., Early Southeast Asia: Old wine in new skins? A review article, „Journal of Asian Studies” 1982, nr 41 (3).
 • Lewis M.W., Wigen K., Myth of Continents: A Critique of Metageography, Berkeley 1997.
 • Lockard C., Southeast Asia in World History, Cary 2009.
 • Lubina M., Birma, Warszawa 2014.
 • Murphy S.A., Stark M.T., Introduction: Transitions from late prehistory to early historic periods in mainland Southeast Asia, c. early to mid-first millennium CE, „Journal of Southeast Asian Studies” 2016, nr 47 (3).
 • Pollock S.I., The language of the gods in the world of men: Sanskrit, culture and power in premodern India, Berkeley 2009.
 • Roxborogh J., Contextualisation and re-contextualisation: Regional patterns in the history of Southeast Asian Christianity, „Asia Journal of Theology” 1995, nr 9 (1).
 • Saiyasak C., Christianity in Southeast Asia, https://www.academia.edu/4781739/Southeast_Asia_Christianity.
 • Von der Mehden F.R., Two Worlds of Islam: Interaction Between Southeast Asia and Middle East, Gainesville 1993.

buddhism hinduism Chiny buddyzm hinduizm Azja Południowo-Wschodnia cywilizacja Southeast Asia Civilization Islam China

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart