Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 135-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201708
PDF: cip/15/cip1508.pdf

Artykuł przedstawia i analizuje nastawienie i działania prawne kolejnych władz francuskich wobec Kościoła katolickiego w okresie rządów Dyrektoriatu (1795–1799).

The French Revolution towards the Catholic Church during the Directory period (1795–1799)

The paper presents and analyzes the attitudes and subsequent legal actions of the French authorities against of the Catholic Church in the period of the rule of the Directory (fr. Directoire) (1795–1799).

BIBLIOGRAFIA:

 • Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 3/2, Warszawa 1991.
 • Baszkiewicz J., Robespierre, Wrocław 1989.
 • Convention between His Holiness Pius VII and the French Government. Signed the 26th of Messidor in Year 9 of the French Republic [15 July 1801] and ratified the 23rd of Fructidor [10 September 1801], http://www.concordatwatch.eu/kb-1496.834.
 • Dmochowski T., Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konwencji (1792–1795), „Cywilizacja i Polityka” 2016, nr 14.
 • Dmochowski T., Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konstytuanty i Legislatywy (1789–1792), „Cywilizacja i Polityka” 2015, nr 13.
 • Dwyer P., McPhee P., The French Revolution and Napoleon. A Sourcebook, London–New York 2002.
 • Encyklopedia Kościelna, t. 3, Warszawa 1874.
 • Encyklopedia Kościelna, t. 23, Warszawa 1899.
 • Encyklopedia Kościelna, t. 28, Warszawa 1905.
 • Gough H., The Terror in the French Revolution, 2 ed., New York 2010.
 • Kumor B., Historia Kościoła, cz. 6: Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i Oświecenia, Lublin 1985.
 • Lefebvre G., Pouthas Ch. H., Baumont M., Historia Francji, t. II: od 1774 do czasów współczesnych, Warszawa 1969.
 • Mathiez A., La Théophilanthropie et le culte décadaire, 1796–1801. Essai sur l’histoire religieuse de la Révolution, Paris 1903 (reprint: Geneve 1975), s. 414–452.
 • Mathiez A., Le bolchevisme et le jacobinisme, Paris 1920.
 • Melanson T., Perfectibilists: The 18th Century Bavarian Order of the Illuminati, Walterville 2009.
 • Poradowski M., Dziedzictwo rewolucji francuskiej, Warszawa 1992.
 • Rogier L.J., Bertier de Sauvigny G. de, Hajjar J., Historia Kościoła, t. 4, Warszawa 1987.
 • Vovelle M., The Revolution against the Church. From Reason to the Supreme Being, Columbus 1991.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.