Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej

Author: Robert Kłaczyński
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 278-294
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201717
PDF: cip/15/cip1517.pdf

Federacja Rosyjska to obecnie największy eksporter gazu ziemnego oraz ropy naftowej na europejski rynek paliw. W skład europejskiego rynku paliw wchodzą państwa zrzeszone w V4. Różnią się potencjałem energetycznym, przyjętą strategią polityki zagranicznej, w tym oceną roli i znaczenia jakie UE powinna odgrywać w ramach prowadzonej przez siebie polityki energetycznej. Elementami wspólnymi w zakresie prowadzonej przez kraje V4 polityki energetycznej pozostają uzależnienie od Federacji Rosyjskiej w zakresie importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związane z tym obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to ma miejsce w obliczu realizowanej przez władze rosyjskiej strategii budowy „mocarstwa energetycznego”, które wykorzystując surowce energetyczne jako źródło kreacji relacji w polityce zagranicznej, wewnętrznej będzie zdolne wpływać na bieg wydarzeń na Starym Kontynencie. Publikacja Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej ma na celu przybliżenie relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Grupy V4 w zakresie handlu, przesyłu surowców energetycznych jak również przejmowania przez Federację Rosyjską infrastruktury poszczególnych sektorów energetycznych krajów Europy Środkowowschodniej.

Russian Federation energy strategy in view of Visegrád Group

The Russian Federation is the biggest petrol and natural gas exporter to the European petrol market. The V4 countries are a part of this market. They have various energy potential, various foreign policy making conceptions and finally they have different opinions about UE`s role on the European petrol market. What they share is dependency on the Russian Federation in the natural gas and petroleum import, and energy security concerns. All this together overlaps with Russian “energy hegemony” strategy aimed at using the natural resources as a tool to create foreign and domestic policies and influencing ongoing events in Europe. Thus a paper entitled “Russian Federation`s energy strategy towards Visegrad Group Countries” aims to characterize relations between Russian Federation and V4 Countries within the energy policies conducted by this international relations players.

BIBLIOGRAFIA:

Opracowania:

 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Kagarlicki B., Imperium Peryferii. Rosja i system światowy, Warszawa 2012.
 • Kisielewski T.A., Schyłek Rosji, Poznań 2007.
 • Kłaczyński R., Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla, Kraków 2010.
 • Kotkin S., Armagedon był o krok. Rozpad Związku Radzieckiego 1970–2000, Warszawa 2009.
 • Paniuszkin W., Zygar M., Gazprom: rosyjska broń, Warszawa 2010.

Artykuły w czasopismach branżowych:

 • Ciechanowska M., Podziemne magazyny gazu elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski, „Nafta Gaz” 2016, nr 10.
 • Grabowska A., Dylematy energetyczne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 • Łucki Z., Wiernek M., Gazownictwo węgierskie drogowskazem dla gazownictwa polskiego, „Nowoczesne Gazownictwa” 2005, nr 4.
 • Stala-Szluga K., Lorenz U., Rynek surowców energetycznych w Rosji: ropa naftowa i gaz ziemny, „Przegląd Górniczy” 2010.
 • Wyganowski J., Co czeka sektor gazu i ropy w 2016 roku? „Energia Gigawat” 2016, nr 1.
 • Wyganowski J., Po co Rosja bierze Krym, „Energia Gigawat” 2014, nr 3.

Materiały ośrodków analitycznych:

 • Antas Ł., Konończuk W., Rosnieft wchodzi na niemiecki rynek naftowy, „Analizy OSW”, 20.10.2010.
 • Chudziak M., Kardaś Sz., Rodkiewicz W., Turcja–Rosja: partnerstwo z rozsądku, „Analizy OSW”, 12.10.2016.
 • Groszkowski J., Czeskie obawy o przyszłość ropociągu Drużba, „Analizy OSW”, 18.04. 2012.
 • Groszkowski J., Rosyjska karta premiera Ficy, „Komentarze OSW”, 1.07.2015.
 • Kałan D., Okno na Zachód: znaczenie czeskiego rynku gazu ziemnego dla państw V4, „Biuletyn PISM”, 14.03.2014, nr 24.
 • Kardaś Sz., Nowe kontrakty Rosniefti z firmami europejskimi, „Analizy OSW”, 6.02.2013.
 • Kardaś Sz., Zmierzch naftowego Eldorado. Ewolucja aktywności rosyjskich firm paliwowych na rynku UE, „Prace OSW”, 17.03.2016.
 • Łoskot-Strachota A., Kardaś Sz., Gazprom bez kary za praktyki monopolistyczne w Europie Środkowej, „Analizy OSW”, 15.03.2017.
 • Sadecki A., Węgrzy promują South Stream, „Analizy OSW”, 9.07.2014.
 • Tuworowski P., Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 2, s. 124.
 • Wiśniewska I., Rosja: BTS 2 uruchomiony w trybie testowym, „Analizy OSW”, 28.03.2012.
 • Zarandy T., Analiza infrastruktury gazowej Węgier, [w:] Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego, red. I. Albrycht, Kraków 2013.

Polska Agencja Prasowa:

 • Grupa Wyszehradzka apeluje do Kongresu o przyspieszenie eksportu gazu, PAP, 8.03. 2014.
 • Rosja ujawniła swe zasoby ropy i gazu, PAP, 12.07.2013.
 • UE zapowiada ograniczenie swej zależności od dostaw gazu z Rosji, PAP, 21.03.2014.

Netografia:

energy strategy oil strategia energetyczna Grupa Wyszehradzka Federacja Rosyjska ropa naftowa gaz Russian Federation Visegrád Group Gas

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart