Polityka wprowadzania najlepszych praktyk zarządzania (NPZ) w podmiotach leczniczych na świecie. Studium przypadku Virginia Mason Hospital w Stanach Zjednoczonych

Author: Robert Tomaszewski
Institution: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0225-538X
Author: Marcin Mikusek-Pham Van
Institution: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3920-3099
Author: Elena Sztemberg
Institution: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-1699-8602
Author: Dominik Łepecki
Institution: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3737-7599
Author: Bartłomiej Grodziński
Institution: Hôpital Avicenne, Bobigny, Francja
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-3368-9500
Author: Agata Chojnicka
Institution: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3165-5920
Author: Weronika Cieplińska
Institution: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2451-4354
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 27-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/CPLS.2023303
PDF: cpls/7/cpls703.pdf

Policy for introducing best management practices in healthcare entities around the world. A case study of Virginia Mason Hospital in the United States

The subject of the article is the best management practices (j. polski: NPZ) implemented in medical entities around the world. The implementation of NPZ was presented on the example of Virginia Mason Hospital in Washington State in the United States. The aim of the article is to show the advantages and benefits resulting from the implementation of NPZ in medical entities. During the considerations, answers were sought to the research questions: 1) how can NPZ be used in medical entities?; 2) how can the practice and experience of Virginia Mason Hospital be used in implementing NPZ in other healthcare entities? The article uses the system analysis method to study the United States health system and the NPZ implementation system at Virginia Mason Hospital, which required the use of a qualitative method. The comparative method was used to study differences in the implementation of NPZ. The research results were presented using a descriptive method.

Przedmiotem artykułu są najlepsze praktyki zarządzania (NPZ) wprowadzane w podmiotach leczniczych na świecie. Wdrażanie NPZ przedstawiono na przykładzie Virginia Mason Hospital w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Celem artykułu jest ukazanie zalet i korzyści wynikających z wdrożenia NPZ w podmiotach leczniczych. W trakcie rozważań poszukiwano odpowiedzi na pytania badawcze: 1) w jaki sposób można stosować NPZ w podmiotach leczniczych?; 2) jak można wykorzystać praktykę i doświadczenia Virginia Mason Hospital we wdrażaniu NPZ w innych podmiotach leczniczych? W artykule wykorzystano metodę analizy systemowej do badania systemu zdrowotnego Stanów Zjednoczonych oraz systemu wdrażania NPZ w Virginia Mason Hospital, co wiązało się koniecznością zastosowania metody jakościowej. W badaniu różnic we wdrażaniu NPZ wykorzystano metodę komparatystyczną. Wyniki badań zostały przedstawione metodą opisową.

REFERENCES:

najlepsze praktyki zarządzania polityka zarzadzania Stany Zjednoczone United States podmioty lecznicze management policy best management practices medical entities

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart