Author: Karina Sabina Gnat
Institution: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.13
PDF: em/8/em813.pdf

Problematyka artykułu dotyczy percepcji wartości, jakie wypromowała i promuje Reformacja. Przedstawiam tło i genezę powstania ruchu reformacyjnego w Europie i na ziemiach polskich, pokazując dynamikę i zakres jego oddziaływania. Nakreślam istotę filarów Reformacji w rozumieniu teologicznym oraz postrzeganie i percepcję dziedzictwa Reformacji przez współczesną młodzież licealną na podstawie przeprowadzonego wywiadu skategoryzowanego.

The Reformation viewed by upper-secondary school learners in Cieszyn Silesia

This article is about perception of the values that the Reformation has been and still is promoting. I present the background and the origin of reformation movement in Europe and Polish territories, showing its dynamics and scope of impact. I described the essence of Reformation’s pillars in the theological sense as well as perception of the Reformation’s heritage by contemporary high school students, on the basis of conducted, categorized interview.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamczewski, J. 1972. Mikołaj Kopernik i jego epoka. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.
 • Dahl, S. 1965. Dzieje książki. Kraków: Wydawnictwo Ossolińskich.
 • Floryńska-Lalewicz, H. 2005. Artyści z kategorii literatura. Mikołaj Rej. http://culture.pl/pl/tworca/mikolaj-rej (4.02.2017).
 • Green, V. 2000. Reformacja. Warszawa: WP.
 • Heller-Kubica, G. 1996. Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.
 • Różańska, A. 2015. Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Strona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego luter2017.pl (2017). 1517–2017, 500 lat Reformacji. Rok Kościoła 2016, tylko Chrystus, tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo. Dekada Reformacji. http://luter2017.pl/dekada/ (20.01.2017).
 • Strona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego luter2017.pl (2017). 1517–2017, 500 lat Reformacji. Rok Kościoła 2016, tylko Chrystus, tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo. Rok Reformacji 2017 rozpoczęty. http://luter2017.pl/reformacji-2017-rozpoczety/ (20.01.2017).
 • Uglorz, M. 1995. Marcin Luter. Ojciec Reformacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.
 • Wojak, T. 1995. Zarys historii Kościoła. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana.
 • Zieliński, T. (red.) 1992. Z historii Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Katowice: Dom Wydawniczy i Księgarski Didache.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.