Author: Nikolaj Nakaznyj
Author: Anna Kyrpa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 55-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.03
PDF: em/5/em503.pdf

Rozważania podjęte w artykule dotyczą związków akademickich oraz Szkolnych Klubów Europejskich (Euroklubów) jako ośrodków kształtowania tożsamości międzykulturowej oraz wprowadzania innowacyjnych technologii w warunkach pracy państwowych instytucji szkolnictwa średniego. Artykuł ukazuje, że Szkolne Kluby Europejskie oddziałują na formowanie osobistego nastawienia uczniów szkoły średniej do współczesnego życia i społeczeństwa, ich postawy życiowej i obywatelskiej. Eurokluby pomagają również uczniom stwarzać warunki do odkrywania swoich możliwości samoedukacyjnych, samooceny i samorealizacji oraz zapewniają tworzenie świadomości europejskiej i harmonijnie rozwijanej osobowości, w kontekście europejskiego wymiaru edukacji.

European clubs or euroclubs as forms of introducing intercultural education and innovative technologies

In the article, students’ associations called School European Clubs (Euroclubs) were taken into consideration as the centres of forming the intercultural personality and introducing innovative technologies in the conditions of working in state secondary education establishments. The authors reveal the fact that School European Clubs or Euroclubs have influence on the formation of secondary school students’ personal attitude towards modern life and society, their standpoint in life, as well as their civic attitude. They also help students to create conditions for revealing the potentialities of self-knowledge, self-assessment and self-fulfillment, they ensure the forming of European consciousness and harmoniously developed personality in the context of European dimension in education.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart