Internationalization of higher education in Ukraine: the case of national mobility and global scale cooperation

Author: Volodymyr I. Lugovyy
Author: Zhanneta V. Talanova
Author: Svitlana P. Shytikova
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 81-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.04
PDF: em/7/em704.pdf

Przy użyciu nowych danych, w kontekście aktualnych tendencji, poddano analizie zjawisko umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na Ukrainie pod kątem mobilności studentów i współpracy międzynarodowej, wskazując przede wszystkim na jego asymetrię. Polska, Niemcy i Rosja są priorytetowymi krajami dla ukraińskich studentów podejmujących studia wyższe za granicą (70% ukraińskich studentów uczy się w tych krajach). Polska stała się kluczową destynacją niedawno, a liczba studentów z Ukrainy gwałtownie wzrasta (ponad 33%). Największe grupy studentów zagranicznych na Ukrainie pochodzą z Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Indii, Nigerii i Maroka (52%), podczas gdy jest tylko 8,1% studentów z krajów OECD, 2,9% z UE, 0,9% z G7 i prawie 14% z państw sąsiadujących. Gruzja zastąpiła Rosję wśród 10 głównych państw dostarczających studentów na Ukrainę. Całkowite poziomy eksportu i importu w szkolnictwie wyższym mierzone mobilnością studentów na Ukrainie są mniejsze w obu przypadkach niż 4/5%. Można również zauważyć zasadniczą dysproporcję w regionalizacji umiędzynarodowienia edukacji wyższej poprzez przypływ studentów na korzyść wschodnich i południowych części Ukrainy. Ogólny kontekst nauki języków obcych studentów międzynarodowych zmienił się ostatnio z dominacji rosyjskiego (57%) na dominację języka ukraińskiego (49%). Potwierdza się także wzrastająca tendencja do rozszerzania współpracy, w kontekście Europejskich Obszarów Szkolnictwa Wyższego i Badań, UE i państw partnerskich w obrębie programów Erasmus+ oraz Horizon 2020. Ostatnia modernizacja legislacyjna dotycząca szkolnictwa wyższego wzmacnia jego internacjonalizację na Ukrainie.

Internationalization of higher education in Ukraine: the case of national mobility and global scale cooperation

What is analysed with the use of new data, some peculiarities and trends is the internationalization of Ukrainian higher education (HE) with regard to academic mobility and cooperation. The asymmetry between the outgoing and incoming internationalization in HE is reveled. Poland, German, and Russia are priority destinations for HE abroad (70% Ukrainian students abroad study in these countries). Poland has become a key destination recently and the number of Ukrainian students there is increasing rapidly (33% and more). The biggest groups of international students in Ukraine are from Azerbaijan, Turkmenistan, India, Nigeria, Morocco (52%). At the same time, there are 8.1% of students from OECD, from the EU – 2.9%, G7 – 0.9%, and from the neighboring countries – nearly 14%. Georgia replaced Russia among the top 10 countries supplying students to Ukraine. The total levels of exporting/importing HE measured by student mobility in Ukraine are smaller than 4/5% in both cases. There is an essential regional disproportion of internationalization of HE by incoming students in favor of Eastern and Southern parts of Ukraine. The overall language learning context for international students has changed from Russian (57%) to Ukrainian (49%) domination lately. The inreasing trend of broadening cooperation in the context of European Higher Education and Research Areas of the EU and partner countries through Erasmus+ and Horizon 2020 programmes is confirmed. The recent modernization of the legislation concerning HE enhances the internationalization of HE in Ukraine. Keywords: internationalization, higher education, student mobility, cooperation of EU and partner countries, Erasmus+ and Horizon 2020 programmes, legislation of HE, UkraineTranslated by Svitlana P. Shytikova

REFERENCES:

 • Aktual’ni statystychno-analitychni pokaznyky nadannya osvitnikh posluh inozemtsyam [Actual statistical and analytical data of educational services for foreigners in Ukraine]. http://intered.com.ua/Актуальні-статистичноаналітичні-показники (14.01.2017) [in Ukrainian].
 • EACEA – Education, Audiovisual and Culture Excusive Agency. http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php (30.01.2017).
 • Education at a Glance 2015: OECD Indicators. http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en;jsessionid=7kueck4o9o77u.x-oecd-live-02 (31.01.2017).
 • Education at a Glance 2016: OECD Indicators. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm (30.01.2017).
 • Erasmus+ Programme Guide. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf (30.01.2017).
 • EU Project National Erasmus+ Office – Ukraine. http://erasmusplus.org.ua/en/ (29.01.2017).
 • Horizon 2020. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en (29.01.2017).Horizon 2020. http://h2020.com.ua/en/ (30.01.2017).ISCED. 2011. International Standard Classification of Education. http://www.
 • uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf (29.01.2017).Koziyevs’ka, O. 2016. Mizhnarodna student·s’ka mobil’nist’ v Ukrayini: stan,
 • problemy, perspektyvy. [International student’s mobility in Ukraine: Present situation, problems, perspectives]. Vyshcha osvita Ukrayiny. 4 (dodatok 2), pp. 78–85 [in Ukrainian].
 • Lugovyy, V. 2016. Vyshcha osvita Ukrayiny – transformatsiyni processy, stan i perspektyvy rozvytku. In: Kalashnikova, S., Kovtunets, V., Lygovyy, V., Prohor, I., Slusarenko, O. and Talanova, Zh. ed. Natsional’na dopovid’ pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrayini [National Report on the status and prospects of development of education in Ukraine]. Kyiv: Pedahohichna Dumka, pp. 100–119. http://lib.iitta.gov.ua/166230/1/nac%20dopovid%202016.indd%20smal.pdf (31.01.2017) [in Ukrainian].
 • National Tempus / Erasmus+ Office in Ukraine. https://www.tempus.org.ua/en/tempus.html (30.01.2017).
 • Osnovni pokaznyky diyal’nosti vyshchykh navchal’nykh zakladiv Ukrayiny na pochatok 2016/17 navchal’noho roku: statystychnyy byuleten’ [Key indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the academic year 2016/17: Statistical Bulletin] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. http://www.ukrstat.gov.ua/ (25.01.2017) [in Ukrainian].
 • PISA, 2015. Results in Focus. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-resultsin-focus.pdf (20.01.2017).
 • Pro zatverdzhennya Natsional’noyi ramky kvalifikatsiy [On approval of the National Qualifications Framework] / Post. Kab. Min. Ukrayiny vid 23 lyst. 2011 r. # 1341. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011%D0%BF (29.01.2017) [in Ukrainian].
 • Programme. HERE and their mission: Contributing to higher education reform. HERE 2016 Annual Conference. http://supporthere.org/barcelona2016/page/programme-9 (21.01.2017).
 • Slyusarenko, O. 2015. Rozvytok nayvyshchoho universytet·s’koho potentsialu v umovakh hlobalizatsiyi [The development of highest university potential in the context of globalization]. – Kyiv: Priorytety. [in Ukrainian].
 • Stadnyy, Ye., Slobodyan, O. 2016. Ukrayins’ki studenty za kordonom: skil’ky ta chomu? [Ukrainian students abroad: how many and why?]. https://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilkyta-chomu (14.01.2017) [in Ukrainian].
 • Statement of the Fourth Bologna Policy Forum Yerevan, 14–15 May 2015. http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/74/8/Statement_of_the_Fourth_Bologna_Policy_Forum_final_613748.pdf (22.01.2017).
 • Talanova, Zh. 2010. Doktors’ka pidhotovka u sviti ta Ukrayini [Doctoral training in the world and Ukraine]. Kyiv: Milenium. [in Ukrainian].
 • The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf (21.01.2017).
 • The Concise Oxford Dictionary of Current English. Seventh Edition. 1987. Bombay: Oxford University Press.
 • THE World University Rankings. www.timeshighereducation.co.uk/ (8.01.2017).Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, Yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (29.01.2017) [in Ukrainian].
 • Ukrainian State Center for International Education. http://intered.com.ua/en (8.01.2017).
 • Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556–18 (29.01.2017) [in Ukrainian].
 • Internationalization of higher education in Ukraine:the case of national mobility and global scale cooperation

Ukraine legislation of HE Erasmus+ and Horizon 2020 programmes cooperation of EU and partner countries student mobility higher education internationalization Ukraina legislacja szkolnictwa wyższego programy Erasmus+ i Horizon 2020 współpraca UE i państw partnerskich mobilność studentów szkolnictwo wyższe internacjonalizacja

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart