Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/5/em5toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/5/em500.pdf

Streszczenie:

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Kontynuuj czytanie

Author: Alina Szczurek-Boruta
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 19-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.01
PDF: em/5/em501.pdf

Streszczenie:

W podjętych rozważaniach zwracam uwagę na możliwości zaspokajania potrzeb orientacyjnych, kształtowania orientacji życiowych, konstruowania tożsamości przez osoby zaangażowane, aktywne, działające na rzecz drugiego człowieka. Opracowanie to porusza słabo rozpoznane i opisane na polskim gruncie zagadnienie międzynarodowego zagranicznego wolontariatu krótkoterminowego – workcampu i jego znaczenia zarówno dla jego uczestników w zakresie odkrywania sensu życia, jak i propagowania idei pokoju na świecie, tolerancji, szacunku i dialogu międzynarodowego, a zatem realizacji celów i zadań edukacji międzykulturowej.

identity intercultural education edukacja międzykulturowa tożsamość wolontariat międzynarodowy sens życia international voluntary service sense of life

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Dąbrowa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 34-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.02
PDF: em/5/em502.pdf

Streszczenie:

Polska szkoła jest miejscem, w którym wciąż stosunkowo rzadko spotkać można uczniów o innym pochodzeniu kulturowym. Mimo podejmowania od kilku lat na gruncie edukacyjnym problematyki różnorodności kulturowej i edukacji międzykulturowej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych odnoszących się również do uczniów cudzoziemskich praktyka szkolna wydaje się wciąż ukierunkowana na potrzeby środowiska homogenicznego, z uczniem przeciętnym, niewyróżniającym się, a nade wszystko nieodróżniającym się od pozostałych. Obserwacja środowiska szkolnego pozwala dostrzec zróżnicowanie dzieci z wyraźnym podziałem na „lepszych i gorszych” oraz pomijanie ich kontekstu kulturowego, czego skutkiem jest marginalizacja tradycji i norm kulturowych środowiska ich pochodzenia.Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na miejsce ucznia odmiennego kulturowo w polskiej szkole, dostosowywania rozwiązań programowych, organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych do jego potrzeb, jak również na relacje uczniów odmiennych kulturowo z nauczycielami w polskiej szkole.

szkoła cultural diversity kulturowe zróżnicowanie przestrzeń szkoły uczeń odmienny kulturowo “culturally different” student school school space

Kontynuuj czytanie

Author: Nikolaj Nakaznyj
Author: Anna Kyrpa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 55-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.03
PDF: em/5/em503.pdf

Streszczenie:

Rozważania podjęte w artykule dotyczą związków akademickich oraz Szkolnych Klubów Europejskich (Euroklubów) jako ośrodków kształtowania tożsamości międzykulturowej oraz wprowadzania innowacyjnych technologii w warunkach pracy państwowych instytucji szkolnictwa średniego. Artykuł ukazuje, że Szkolne Kluby Europejskie oddziałują na formowanie osobistego nastawienia uczniów szkoły średniej do współczesnego życia i społeczeństwa, ich postawy życiowej i obywatelskiej. Eurokluby pomagają również uczniom stwarzać warunki do odkrywania swoich możliwości samoedukacyjnych, samooceny i samorealizacji oraz zapewniają tworzenie świadomości europejskiej i harmonijnie rozwijanej osobowości, w kontekście europejskiego wymiaru edukacji.

European dimension in education self-assessment and self-fulfillment innovative technologies intercultural education European consciousness Euroclub europejski wymiar edukacji samoocena i samorealizacja samowiedza technologie innowacyjne edukacja międzykulturowa świadomość europejska Euroklub

Kontynuuj czytanie

Author: Svetlana Sytnyakivska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 65-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.04
PDF: em/5/em504.pdf

Streszczenie:

W artykule poddano analizie proces kształtowania się i rozwoju edukacji dwujęzycznej. Nakreślono charakterystyki kształcenia dwujęzycznego specjalistów w zakresie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, uzasadniono konieczność wprowadzenia do planu studiów przedmiotów specjalnych w dwóch językach i przedstawiono wybrane zagadnienia edukacji dwujęzycznej przyszłych pedagogów społecznych w Uniwersytecie państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu. Udowodniono ponadto, że kształcenie dwujęzyczne jest niezbędnym elementem nowoczesnego systemu edukacji w uniwersytecie, który wymaga dalszych badań i opracowania z punktu widzenia naukowego i metodologicznego. Rozwiązaniem pomocnym w jego realizacji w procesie kształcenia na uczelni może być organizacja nauki dyscyplin specjalnych metodą dwujęzyczną.

educational process social educationalists bilingual education proces nauczania pedagodzy społeczni kształcenie dwujęzyczne

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.