Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/5/em500.pdf

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Bibliografia:

  • Andersen A.: Istota Uniwersalizmu. W: J. M. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woź-nicki (red.): Szkoła przeżycia cywilizacyjnego. Warszawa 1997, Wydaw-nictwo Naukowe „Scholar”.
  • Grygierek M.: Tożsamość człowieka a zakorzenienie w rodzimej kulturze. „Rocznik Pedagogiczny” 2001, nr 24.
  • Kłoskowska A.: Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. „Kultura i Społeczeństwo” 2002, nr 2.
  • Markowska-Manista U., Dąbrowa E.: Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Tekst zamieszczony w tym tomie.
  • Piechaczek-Ogierman G.: Szkoła w środowisku wielokulturowym i jej rola w kształtowaniu tożsamości uczniów. Tekst zamieszczony w tym tomie
  • Śliwerski B.: Uniwersalizm jako metanarracja alternatywnego myślenia w/o edukacji (na przykładzie wybranych współczesnych koncepcji pedago-gicznych). W: E. Dubas, H. M. Griese, M. Dzięgielewska (red.): Uniwersa-lia w międzykulturowym porównaniu. Studium polsko-niemieckie. Łódź 2008, UŁ.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.