Author: Svetlana Sytnyakivska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 65-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.04
PDF: em/5/em504.pdf

W artykule poddano analizie proces kształtowania się i rozwoju edukacji dwujęzycznej. Nakreślono charakterystyki kształcenia dwujęzycznego specjalistów w zakresie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, uzasadniono konieczność wprowadzenia do planu studiów przedmiotów specjalnych w dwóch językach i przedstawiono wybrane zagadnienia edukacji dwujęzycznej przyszłych pedagogów społecznych w Uniwersytecie państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu. Udowodniono ponadto, że kształcenie dwujęzyczne jest niezbędnym elementem nowoczesnego systemu edukacji w uniwersytecie, który wymaga dalszych badań i opracowania z punktu widzenia naukowego i metodologicznego. Rozwiązaniem pomocnym w jego realizacji w procesie kształcenia na uczelni może być organizacja nauki dyscyplin specjalnych metodą dwujęzyczną.

Bilingual education of social sphere specialists in Ukraine(the case of Zhytomyr Ivan Franko State University)

In the article the process of the formation and development of bilingual education is analyzed. The characteristics of bilingual training of specialists in social pedagogy are outlined and the necessity to introduce specialist subjects in two languages is explained. Some peculiarities of bilingual education of future social educationalists in Zhytomyr Ivan Franko State University are also presented. It has been confirmed that bilingual education is a necessary component of a modern system of academic education and that it requires further study and development as regards the scientific and methodological aspect. Organizing the study of special subjects according to the bilingual method may become a variant of implementating bilingual education in the educational process at university.

REFERENCES:

  • Fischman, J.: Bilingual educaton. An international sociogical perspective. Newbury House 1976, Rowley MA.
  • Kloss H.: The American bilingual tradition. Rowley, MA 1997.Mackey W.: A description of bilingualism. Mouton 1977, Den Haag.Moiseeva F.: The role of foreign language in the overall concept of the modern
  • professional training, http://rusnauka.com/NIO/Philologia/moisjejeva.doc.htm. (access: 9.10.2012).
  • Savchenko O.: The peculiarities of personal-oriented training of future teachers “Teacher creative personality: problems of theory and practice” 2010.
  • Shirin А.: Pedagogical aspects of bilingualism: the development of a new scientific school, „Mentor 2003”, No. 2.
  • Stańkowski B.: Wychowanie w duchu wielokulturowości. Kraków 2007, WAM.Sytnyakivska S.: Topical Issues of Social Pedagogics: Textbook. – 2nd edition.
  • [Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine], Zhytomyr 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.