Author: Danuta Kocurek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 149-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.08
PDF: em/5/em508.pdf

W 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z Institutem EuroSchola z Trzyńca powołało na pograniczu polsko- -czesko-słowackim pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej EuroInstytutut do spraw współpracy transgranicznej. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza. EuroInstytut współpracuje z placówkami naukowymi i instytucjami doradczo-szkoleniowymi z kraju i zagranicy. Wydaje serię „TRANSCARPATHICA” i organizuje konferencje o wymiarze międzynarodowym, poświęcone relacjom sąsiedzkim łączącym Polaków, Czechów i Słowaków.

The activity of Polish-Czech-Slovak EuroInstitutein the field of transfrontier and intercultural cooperation

In 2009 the Association of Development and Regional Cooperation ‘Olza’ (PL: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’) together with the Institute EuroSchola from Trzyniec created – on the Polish-Czech-Slovakian borderline – the first in Central and Eastern Europe EuroInsitute for transfrontier cooperation. The main areas of activity of Polish-Czech-Slovak EuroInstitute are: training and consulting, expertise and research, along with educational and publishing activity. EuroInstitute cooperates with a variety of educational institutions as well as with training and consulting institutions at home and abroad. What the author intends is to publish “TRANSCARPHATHICA” and organize an international conference devoted to the relations between Poland, the Czech Republic and Slovakia.

REFERENCES:

 • Dokumentacja określająca formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Cieszyn 2015.
 • EuroInstytuut Polsko-Czesko-Słowacki. bmirw.
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych – nowelizacja SERG. Gronau 2004, SERG.
 • Euroregiony na granicach Polski 2007. Wrocław 2007, Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego, B. Kasperek (red.), Cieszyn 2014.
 • Jasiński Z.: Przemiany w polityce oświatowej i społecznej w kontekście edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki i E. Ogrodzka-Mazur (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn – Warszawa 2006, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Nowak A., Olszewski M., Kasperek B.: Strefa Schengen i inne możliwości rozwoju współpracy. Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, bmirw.
 • Nowak A., Olszewski M., Kasperek B.: Strefa Schengen i inne możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Raport z konferencji tematycznych zrealizowanych 26 i 27 października 2009 roku z Jaworzu i Jastrzebiu-Zdroju, Cieszyn 2010, Dokumentacja EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.
 • Olszewki M.: Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka doradczo- -szkoleniowego EuroInstytutu PL-CZ. Cieszyn 2009.
 • Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov. Cieszyn 2013.
 • Przeszkody i potrzeby związane ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej (analiza).
 • Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński – studium, redakcja i autorzy studium: T. Balcar, B. Kasperek, V. Lastuvka, M. Olszewski, M. Malaka, P. Slovacek, Cieszyn – Cesky Tesin 2015.
 • Raport z warsztatów poświęconych pracom nad stworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego – Euroinstytutu w Euroregionie Śląsk Cieszyński, autorzy: M. Olszewski / Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, B. Kasperek / Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, A. Olszewska / Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, A. Lewczuk / Biuro Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego Anne Thevenet / Euro-Institut Kehl Strasbourg, Hynek Böhm / Institut EuroSchola v Třinci, Cieszyn 2010.
 • Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 • Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z 16. 04.2003.
 • Studium Wykonalności EuroInstytutu – etap I, Cieszyn 2010.
 • TRANSCARPATHICA. T. I. Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study. Red. A. Kasperek, Katowice 2012.
 • TRANSCARPATHICA. T. II. Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu. Red. A. Kasperek, Cieszyn – Katowice 2013.
 • www.euro-in.org
 • www.olza.pl/pl/dzialalnosc-statutowa/publikacje

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.