Author: Joanna Cukras-Stelągowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 117-132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.08
PDF: em/8/em808.pdf

Przedmiotem podjętych rozważań uczyniłam kwestię kształtowania tożsamości dzieci wychowanych w rodzinach mieszanych. W świetle trzech europejskich raportów chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy może wykluczenie dla jednostki? Raporty niemiecki, holenderki i francuski ukazują konsekwencje dla dojrzewania w obliczu poważnych wyzwań identyfikacyjnych młodych osób pochodzenia żydowskiego. Staram się dokonać porównań rezultatów badawczych trzech zespołów, poszukując cech wspólnych dla tych krajów, a także starając się wskazać specyfikę badanych obszarów kulturowych.

Cultural enrichment, confusion or exclusion? The consequences of upbringing in the mixed Jewish family in the context of European reports

I adopted the question of shaping the identity of children raised in mixed families as the subject of this article. In the light of three European reports, I would like to answer the question whether it constitutes cultural enrichment, confusion or exclusion for an individual. The German, Dutch and French reports show the consequences for adolescence in face of serious identification challenges faced by young people of Jewish descent. I attempt to make comparisons between the research results of three teams, looking for common features shared by these countries, also trying to identify the unique character of the studied cultural areas.

REFERENCES:

Literature:

 • A portrait of Jewish Americans, Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews, http://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/ (15.07.2017).
 • Alba, R. 2006. On the Sociological Significance of the American Jewish Experience: Boundary Blurring, Assimilation, and Pluralism, Sociology of Religion 67(4), pp. 347–358.
 • America’s Changing Religious Landscape, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/2015/05/12/chapter-2-religious-switching-and-intermarriage (15.07.2017).
 • Barack Fisman, S. 1994. The changing American Jewish Family Faces the 1990’s. In: Bayme, S., Rosen, G. eds. The Jewish family and Jewish continuity. Nowy Jork: KTAV Publishing House, pp. 51–88.
 • Barack Fisman, S. 2004. Double or Nothing? Jewish families and mixed marriage. Waltham: Brandeis University Press.
 • Berman, L.A. 1968. Jews and Intermarriage: A Study in Personality and Culture. New York: T. Yoseloff Publisher.
 • Bernstein, J. 2014. „Once in a while kosher, once in a while Shabbat”. A Study on the Identities, Perceptions, and Practices of Children of Mixed Marriages in Germany, JDC International Centre for Community Development (JDC-ICCD), http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=21927 (05.07.2017).
 • Brodbar-Nemzer J.Y. 1988. The Contemporary American Jewish Family. In: Thomas, D.L. ed. The Religion and Family Connection: Social Science Perspectives, Provo: Brigham Young University, pp. 66–87.
 • Cohen, M.S., Ukeles, B.J., Miller, R. 2013. Jewish Community Study of New York: 2011 – Special Study on Partly Jewish Jews, http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=18608 (15.06.2017).
 • Cukras-Stelągowska, J. 2016. Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?, Wychowanie w Rodzinie 2 (XIV), ss. 317–339.
 • Dawid, J. 2014. „My Jewish part: Being a Part of Judaism or Keeping Judaism Apart?” The transmission of Judaism among children of mixed marriages residing in the Paris metropolitan area, JDC International Centre for Community Development (JDCICCD), http://www.bjpa.org/publications/downloadFile.cfm?FileID=21545 (4.07.2017).
 • Dershowitz, A.M. 1997. The Vanishing American Jews: Search of Jewish Identity for the Next Century. Nowy Jork: Littel. Brown&Company.
 • Dimentstein, M. 2014. Prologue. From Threat to Challenge? In: Dawid J.„My Jewish part: Being a Part of Judaism or Keeping Judaism Apart?” The transmission of Judaism among children of mixed marriages residing in the Paris metropolitan area, JDC International Centre for Community Development (JDCICCD, http://www.bjpa.org/publications/downloadFile.cfm?FileID=21545 (04.07.2017).
 • Glenn, S.A., Sokoloff, N.B. 2010. Boundaries of Jewish Identity. Washington: University of Washington Press.
 • Goldscheider, C. 2004. Studying the Jewish future, Waszyngton: University of Washington Press.
 • Gordon, A. 2014. Jewish Intermarriage in American Society: Literature Review, Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal, 2 (11), pp. 1–14.
 • Graham, D. 2016. Jews in couples: Marriage, intermarriage, cohabitation and divorce in Britain, Institute for Jewish Policy Research Report, http://www.jpr.org.uk/publication?id=4582#.V6ZxLP3r2Wk (5.08.2016).
 • Green, D. 2011. The Jewish Origins of Cultural Pluralism: The Menorah Association and American diversity. Bloomington: Indiana University Press.
 • Heilman, U. 2013. Pew survey of U.S. Jews: soaring intermarriage, assimilation rates, http://www.jta.org/2013/10/01/news-opinion/united-states/pew-surveyu-s-jewish-intermarriage-rate-rises-to-58-percent (16.06.2017).
 • Larkin, J. From generation to generation. A story of intermarriage. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Linzer N.: Self and Others: The Jewish family in crisis. In: Linzer, N. , Levitz, I. N., Schnall D. J. eds. Crisis and Continuity: The Jewish Family in the 21st Century. Nowy Jork: KTAV Publishing House, pp. 1–22.
 • McGinity, K.R. 2010. Still Jewish: A History of Women and Intermarriage in America. New York: New York Uniwersity Press.
 • Petsonk, J., Remsen, J. 2012. The Intermarriage Handbook: A Guide for Jews & Christians. New York: Quill Publisher.
 • Reszke. K. 2013. Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście. Kraków – Budapeszt: Wydawnictwo Austeria.
 • Sasson, T., Aronson, J.K., Chertok, F. 2015. Millennial Children of Intermarriage: Touchpoints and Trajectories of Jewish Engagement https://www.brandeis.edu/cmjs/pdfs/intermarriage/MillennialChildrenIntermarriage1.pdf (15.07.2017).
 • Spickard, P.R. 1989. Mixed Blood: Intermarriage and Ethic Identity in Twentieth-century America. Madison: The University of Wisconsin Press.
 • Tanenbaum, B., Kooyman, R. 2014. Jewish feelings, Jewish practice? Children of Jewish intermarriage in the Netherlands, JDC International Centre for Community Development (JDC-ICCD), http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=21929 (5.07.2017).
 • Teutsch, D.A. ed. 1992. Imagining the Jewish future. Nowy Jork: State University New York Press.
 • Thompson, J.A. 2014. Jewish on Their Own Terms: How Intermarried Couples are Changing American. New Brunswick, New Yersey, London: Rutgers University Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.